‘ศาลปกครอง’ สูงสุดเบรกประมูลสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง แก่งคอย-กลางดง ปางอโศก-บันไดม้า #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/468671

‘ศาลปกครอง’ สูงสุดเบรกประมูลสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง แก่งคอย-กลางดง ปางอโศก-บันไดม้า

31 พฤษภาคม 2564 – 21:16 น.

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนทุเลาบังคับเบรกประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงแก่งคอยกลางดงและช่วงปางอโศกบันไดม้าเป็นการชั่วคราวเหตุสงสัยคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางที่ให้ บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัดชนะประมูลอาจไม่ชอบด้วยกม.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางให้ทุเลาการบังคับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟไทย–จีน สัญญา 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย–กลางดง และช่วงปางอโศก–บันไดม้า โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร–หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ–นครราชสีมา) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามที่บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ปจำกัด ได้ยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ร่วมกันกระทำเปลี่ยนผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟไทย–จีน สัญญา 3-1 ฯ โดยให้บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ชนะการประมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อศาลปกครองกลาง

โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลเห็นพ้องกับศาลปกครองกลาง ว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ของบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัดฟังขึ้นจึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางในชั้นนี้จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพียงบางช่วงเส้นทางเท่านั้น รฟท. ยังคงดำเนินการประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ในการพัฒนาระบบรถไฟความร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงทพมหานคร-หนองคาย ในช่วงงานสัญญาอื่น ๆเพื่อเชิญชวนบุคลที่สนใจเข้าประกวดราคาอยู่ กรณีนี้จึงเห็นว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ รฟท.ในส่วนงานอื่น ๆ และไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของ รฟท. เนื่องจากยังมิได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวที่อาจส่งผลต่อการบริการสาธารณะของ รฟท. ดังนั้น จึงเห็นว่า การทุเลาบังคับคดีในครั้งนี้ ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของ รฟท.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s