ครบรอบ 20 ปี ‘รักบ้านเกิด’ มุ่งสู่ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด ‘เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/577688

ครบรอบ 20 ปี‘รักบ้านเกิด’มุ่งสู่ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่  ภายใต้แนวคิด‘เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน’

ครบรอบ 20 ปี‘รักบ้านเกิด’มุ่งสู่ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด‘เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน’

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน ถือเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับเกษตรกร โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมารักบ้านเกิดได้เชื่อมโยงเกษตรกรและคนเมืองเข้าไว้ด้วยกัน โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการเกษตรพร้อมข่าวสารเทรนด์การทำธุรกิจเกษตรที่เป็นประโยชน์เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้สำนึกรักบ้านเกิดของตน

ในปี 2021 นี้ ภายใต้การบริหารของพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัดได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจไว้ว่า “รักบ้านเกิด มีหัวใจหลักสำคัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ได้รับทั้งความรู้ข่าวสารและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ พร้อมกับขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจและผสานนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน”

รักบ้านเกิด ถือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดในจิตใจของคนรุ่นใหม่สร้างต้นแบบเกษตรกร พร้อมปลุกกระแสเกษตรอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้และขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มเกษตรกร สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งรักบ้านเกิดในปีนี้เองได้เดินทางมาครบ 20 ปีบริบูรณ์ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 21

โดยในปี 2021 นี้ มีภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” กับ 21 โครงการที่จะนำไปสู่ 5 สร้าง ดังนี้

1.สร้างแรงบันดาลใจ-รักบ้านเกิดนำเอา 21 เรื่องราวแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบที่เป็นเกษตรกรทั้ง 21 คน มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เพื่อเปิดโลกทางการเกษตรใหม่ๆ พร้อมก้าวหน้านำเทรนด์เกษตรสร้างสรรค์ไปสู่ความยั่งยืน

2.สร้างเครือข่ายและพัฒนาเกษตรกร- รักบ้านเกิดพร้อมสร้างชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและพัฒนาความรู้ทางด้านเกษตรเกิดเป็นชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงคนปลูกและคนเมืองให้ได้ใกล้ชิดกันภายใต้การเป็นสมาชิกครอบครัว “RAKBANKERD FAMILY CLUB”

3.สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชน-รักบ้านเกิดสวนกระแสโควิด พร้อมสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนด้วยการส่งมอบวัตถุดิบเกษตร คัดสรรพืชผักผลไม้สดใหม่ ส่งตรงจากไร่ถึงมือคุณ ผ่านการสร้างตลาดสินค้าเกษตรแบบไร้ร้อยต่อเชื่อมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผสานกันไว้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้คนเมืองได้ช็อปสินค้าสุขภาพดีแบบวิถี
คนยุคใหม่

4.สร้างกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม-รักบ้านเกิดชวนทุกคนมาสร้างสรรค์การเรียนรู้ปลูกปัญญาแห่งความยั่งยืน พร้อมท่องเที่ยววิถีใหม่ ในเส้นทางความสุขสีเขียวผ่านกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้งกิจกรรม GREEN JOURNEY และ GREEN ACADEMY พร้อมคัดสรรของดีสี่ภาคตามฤดูกาลของไทย มอบเป็นของขวัญพิเศษ ที่อิ่มใจทั้งผู้ให้และสุขใจทั้งผู้รับ

5. สร้างอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน-รักบ้านเกิดเชิญชวนเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการช็อปปิ้งสินค้าสุขภาพออนไลน์ผ่านร้าน RAKBANKERD Selected กับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆ จากเกษตรกรไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวคุณภาพดี กาแฟคุณภาพเยี่ยมและผักผลไม้ออร์แกนิกเพื่อให้คุณมีสุขภาพดีได้อย่างมั่นใจ

พิรชัย เบญจรงคกุล ยังได้กล่าวต่อว่า “ด้วยภารกิจทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองที่บริโภคสินค้าออร์แกนิกมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งรักบ้านเกิดตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2564 ว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรไทยให้เติบโตขึ้นได้ 30% จากปี 2563 พร้อมทั้งผลักดันให้ทุกคนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น เพื่อเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทย และสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ รักบ้านเกิด ยังเป็นสื่อดิจิทัลเกษตรยุคใหม่ ที่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางการเกษตร ทั้งรายงานความ
เคลื่อนไหวอัพเดตราคาสินค้าเกษตรประจำวันและจุดรับซื้อสินค้าเกษตร ผ่านทางสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์รักบ้านเกิดเอง ที่เป็นคลังความรู้ด้านการเกษตรเป็นประโยชน์
ทั้งต่อเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการเกษตรและวิถีชีวิตอินทรีย์ ส่งต่อคอนเทนต์ต่างๆ ให้เข้าถึงสังคมได้ง่ายขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์ “กินสร้างสุข ปลูกสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” ที่จะชวนคนปลูก คนกิน มาร่วมกันสร้างสุขภาพและสังคมที่ดีไปพร้อมกัน

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของรักบ้านเกิด ได้ที่ http://www.rakbankerd.com, http://www.facebook.com/rakbankerd และ IG : rakbankerd หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line@ : @rakbankerd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s