ลุยปั้น ‘SACICT’ ส่งขึ้นอี-คอมเมิร์ซ ดันหัตถกรรมไทย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/577717

ลุยปั้น‘SACICT’ ส่งขึ้นอี-คอมเมิร์ซ ดันหัตถกรรมไทย

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) กล่าวว่า ในโลกแห่งยุคดิจิทัลชีวิตของเราแทบทุกย่างก้าวขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการใช้ Social Media และ Internet ช่องทางต่างๆ ผู้คนสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานศิลปหัตถกรรมไทยและสนับสนุนด้านการตลาดให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทยส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยในการจำหน่ายสินค้า

โดยได้จัดทำโครงการขยายช่องทางการตลาด E-Commerce ขึ้น โดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ซื้อจากทั่วโลก
สามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ผลิตงานหัตถกรรมไทยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยในตลาด ขณะเดียวกันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นคู่ค้ากับธุรกิจอื่น เพื่อที่จะสร้างตลาดแบรนด์ของ SACICT ให้เติบโต สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศและทั่วโลก

นอกจากนี้ SACICT ยังเพิ่มโอกาสทางการขาย ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังมีระบบที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างไรก็ตามเชื่อว่าแบรนด์ SACICT จะเป็นเจ้าแรกของประเทศที่ทำตลาด E-Commerce นำสินค้างานศิลปหัตถกรรมของไทยส่งออกต่างประเทศ ทำให้งานศิลปหัตถกรรมเป็นที่รู้จักและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ตามมาคือจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสมาชิก SACICT ได้อย่างมหาศาล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s