แสนสิริ จับมือ UNDP ปีที่ 2 สนับสนุนความหลากหลาย LGBTQ+ ผนึก 15 พันธมิตรสร้าง ‘ความเท่าเทียมในทุกมิติ’ จากในองค์กรสู่สังคม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/577654

แสนสิริ จับมือ UNDP ปีที่ 2 สนับสนุนความหลากหลาย LGBTQ+  ผนึก 15 พันธมิตรสร้าง‘ความเท่าเทียมในทุกมิติ’จากในองค์กรสู่สังคม

แสนสิริ จับมือ UNDP ปีที่ 2 สนับสนุนความหลากหลาย LGBTQ+ ผนึก 15 พันธมิตรสร้าง‘ความเท่าเทียมในทุกมิติ’จากในองค์กรสู่สังคม

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

แสนสิริ บริษัทแรกในไทย และ 1 ใน 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ ไมโครซอฟท์ โคคา-โคล่า เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้ ที่ได้รับให้ร่วมลงนาม UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร ผนึก 15 พันธมิตรชั้นนำทั้ง ไลฟ์สไตล์, กีฬา, ธนาคาร,EV charging และคู่ค้า SMEs ร่วมรณรงค์ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Live Equally…เราเท่ากัน” เดินหน้าต่อยอดวิสัยทัศน์ สร้างคุณค่าของ “ความเท่าเทียมในทุกมิติ การเปิดกว้างรับความหลากหลาย และการยอมรับในสังคม” มุ่งมั่นผลักดันมาตรฐานใหม่สร้างสังคม ที่ความเท่าเทียมกลายเป็นมาตรฐานในทุกมิติ ตลอดจนโอกาสการทำธุรกิจกับองค์กรใหญ่อย่างเข้าถึง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมหลากหลายและความเท่าเทียม ตลอดเดือนมิถุนายน ทั้ง Art Installations ที่ T77 และโครงการสิริเพลส บางนา-เทพารักษ์ และกิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเปิดกว้างยอมรับความหลากหลาย

ในทุกมิถุนายน เดือนแห่งการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของ LGBTQ+ ทั่วโลกหรือเทศกาลสำคัญ Pride Month แสนสิริ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมการยอมรับ LGBTQ+ อย่างเสมอภาค และสดุดีความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ แสนสิริ ในฐานะองค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้ร่วมลงนามในสัญญา UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กรให้กับพนักงาน และพันธมิตรคู่ค้าที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ เดินหน้า สานต่อวิสัยทัศน์ ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 2 ตอกย้ำจุดยืนองค์กรสนับสนุนความเท่าเทียม และการยอมรับความหลากหลาย ขยายวิสัยทัศน์ ปี 2021 สู่มุมมองด้าน “ความเท่าเทียมในทุกมิติ” ผ่านการเปิดตัวแคมเปญ “Live Equally…เราเท่ากัน” หวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยผลักดันให้สังคมไทยเปิดกว้างยอมรับ LGBTQ+ และสร้างความเท่าเทียมกันในทุกมิติในสังคมอย่างแพร่หลาย

เศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ บริษัทแรกในไทย และ 1 ใน 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก ที่ได้รับเกียรติให้ร่วมลงนาม UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร กล่าวว่า “นอกเหนือจากการเปิดกว้างยอมรับ LGBTQ+ แสนสิริ เชื่อว่า ทุกมิติของชีวิต คือ เรื่องความเท่าเทียม มิติต่างๆในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง ความเท่าเทียมของการยอมรับกลุ่ม LGBTQ+การเปิดโอกาสยอมรับเพศสภาพอย่างเสมอภาคในที่ทำงานและการผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ความเท่าเทียมของทุกคนหรือลูกค้าในการมีบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งแสนสิริได้ร่วมมือกับพันธมิตรธนาคารชั้นนำอย่าง SCB ไทยพาณิชย์ ในปีที่ผ่านมาเปิดกว้างให้ทุกคู่ชีวิตเป็นเจ้าของบ้านแสนสิริได้โดยครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBTQ+

นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าการให้ความสำคัญในด้านความเท่าเทียมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ตลอดจน ความเท่าเทียมในสิทธิ์ด้านการเข้าถึงการลงทุนเพื่อสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมกันของทุกคนทุกระดับ การที่สังคมจะเกิดความเท่าเทียมได้นั้นต้องเริ่มต้นจากภายในองค์กรก่อนขอขอบคุณพันธมิตรทั้ง 15 บริษัทที่เห็นคุณค่าของความเท่าเทียมและช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งเราหวังว่า การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการจุดประกายให้ภาคส่วนอื่นๆ เปิดกว้างยอมรับความหลากหลายในสังคมและสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติจนกลายเป็นมาตรฐานของสังคมมากขึ้น”

การลงนามในข้อตกลงในครั้งนี้เป็นผลให้แสนสิริ และบริษัทพันธมิตรทั้ง 15 บริษัทที่ร่วมลงนามได้แก่ บุญถาวร, SHARGE, DIVANA,Ari Football, Gus Damn Good, ธนาคารไทยพาณิชย์, บางกอก โพสต์ (Bangkok Post) และ 7 บริษัท
พันธมิตรคู่ค้าอสังหาฯ ได้แก่ All about Steel, K Tech, QS Innovation,นภัสนันท์, วิริยะสหกล, วีรษา และ บริษัท อะเฮดออล จำกัด ได้เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทระดับโลกกว่า 200 บริษัท อาทิ ไมโครซอฟท์ กูเกิ้ล โคคา-โคล่า เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม ทั้งนี้ UN Standards of Conduct for Business หรือ มาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ 5 หลักการทางธุรกิจ ซึ่งแสนสิริได้ลงนามที่จะยึดมั่นเพื่อปรับใช้ในสถานที่ทำงาน การดำเนินการค้าขาย รวมถึงในชุมชน นั่นคือ 1.เคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBTQ+ ในทุกการดำเนินการและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 2.ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อพนักงานที่เป็น LGBTQ+ ในสถานที่ทำงาน 3.ให้การสนับสนุนเชิงรุกแก่พนักงานที่เป็น LGBTQ+ โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก สร้างความเชื่อมั่น ซึ่งช่วยให้พนักงานทุกท่านทำงานร่วมกันได้อย่างมีเกียรติ4.ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจเกิดจากการกีดกันต่อลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า รวมถึงบุคคลอื่นๆ 5.ผลักดันประเด็นเรื่องความเท่าเทียมอย่างเป็นสาธารณะ สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงการปฏิบัติร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยในสังคม หรือการให้ความสนับสนุนทางการเงินหรือปัจจัยต่างๆ ต่อองค์กรที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของ LGBTQ+

นอกจากนี้ เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme: UNDP) ยังได้กล่าวไว้ว่า “การรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียม ทางเพศความหลากหลายและการยอมรับในสังคม คือ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และปฏิญญาหลักสำคัญของ UNDP เรามุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างคุณค่าเหล่านี้ในทุกๆ ประเทศ และสนับสนุนพันธมิตรทุกๆ รายได้ปฏิบัติตาม แสนสิริ ในฐานะองค์กรธุรกิจหนึ่งในพันธมิตรหลักสำคัญของ UNDP ในประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงการสานต่อวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นตั้งแต่ในปีที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ความเท่าเทียม ความหลากหลายและการยอมรับในองค์กรและคอมมูนิตี้อย่างชัดเจน เรายกย่องให้แสนสิริเป็นองค์กรตัวอย่างที่น่าชื่นชมและหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้ภาคส่วนอื่นๆได้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม”

ทั้งนี้ แสนสิริ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติ ผ่านแคมเปญ “Live Equally…เราเท่ากัน” ตลอดเดือนมิถุนายน นี้ อาทิ ลดตราสัญลักษณ์ (Sansiri Logo) จำนวน Stack จาก 5 ชั้นเหลือเพียง 2 ชั้น เพื่อสะท้อนถึงเครื่องหมาย “เท่ากับ” (=) สื่อความหมายยิ่งใหญ่ ที่มุ่งหวังให้สังคมเปิดใจยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมในทุกมิติ,
Art Installation ที่ Sansiri Backyard ใน T77 community กับความหมายอันลึกซึ้งของ LGBTQ+ และความเท่าเทียมในทุกมิติ กับคอนเซ็ปต์“Circle of Equality เราเท่ากัน ฉันเท่าเธอ”สะท้อนถึงความเท่าเทียมทุกมิติในช่วงเดือน Pride Month และ งาน Graffiti Wall Art ที่โครงการสิริเพลส บางนา-เทพารักษ์ การเปลี่ยนโลโก้ HABITO community mall เป็นสีรุ้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month และความเท่าเทียม, Podcast กับบท สนทนา Special topic “เท่าไหน…ที่เท่ากัน” นำโดย เศรษฐา ทวีสิน
ผู้บริหารหัวเรือใหญ่แห่งแสนสิริ โดยรับเกียรติจากแขกรับเชิญ LGBTQ+ คนรุ่นใหม่อย่าง “เขื่อน-ภัทรดนัย
เสตสุวรรณ ไอดอลแห่ง LGBTQ+ เมืองไทย และ คิลิน-เอมอนันต์อนันตลาโภชัย นักเขียนนิยาย LGBTQ+ ชื่อดัง, #Live Equally photo challenge ร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติไปกับแสนสิริและเหล่า influencers คนดังในสังคมผ่าน hashtag #LiveEquallyChallenge

ติดตามชม VDO เรื่องราวของแคมเปญ Live Equally พร้อมกันได้ที่ : Facebook : https://www.facebook.com/sansirifamily/posts/10158218447000334 Youtubehttps://youtu.be/KMILr6Rrlpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s