โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/577634

โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.57 น.

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯให้ ประธานองคมนตรี ถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี”

3 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 08.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเมื่อประธานองคมนตรีเดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วางพวงมาลัยและไหว้ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าพนักงานอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบ เจ้าพนักงานอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 44 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานองคมนตรี จุดเทียนที่พระครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายพระครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์

จากนั้น ประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ภัตตาหารนอกนั้น ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ เสร็จแล้ว ประธานองคมนตรีกล่าวคำถวายสังฆทาน พระสงฆ์กล่าวคำ “สาธุ” ประธานองคมนตรีประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ผ้าไตรนอกนั้นให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนจนครบ จากนั้น ประธานองคมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

ทั้งนี้ พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในวันนี้ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจากวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๔๔ รูป อาทิ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม พระเทพมงคลโสภณ วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวชิรดิลก วัดเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s