‘ตรีนุช‘ ย้ำไม่ได้บังคับโรงเรียนลดค่าธรรมเนียม แต่ให้ดูความเหมาะสมช่วงวิกฤติโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/577861

‘ตรีนุช‘ย้ำไม่ได้บังคับโรงเรียนลดค่าธรรมเนียม แต่ให้ดูความเหมาะสมช่วงวิกฤติโควิด

‘ตรีนุช‘ย้ำไม่ได้บังคับโรงเรียนลดค่าธรรมเนียม แต่ให้ดูความเหมาะสมช่วงวิกฤติโควิด

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 15.29 น.

วัน 4 มิถุนายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยกรณีโรงเรียนเอกชนคัดค้านประกาศ ศธ. เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น  เนื่องจากสร้างผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนอย่างมากเพราะผู้ปกครองนำประกาศ​ ศธ. ฉบับดังกล่าวมากดดันให้โรงเรียนลดค่าธรรมเนียมการเรียนเพิ่มขึ้น และตั้งแต่เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ระบาดระลอกแรก จนถึงปัจจุบัน รัฐไม่เคยช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน  ว่า  ที่ตนออกประกาศ ศธ. เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เป็นประกาศที่มอบแนวทางไว้กว้าง ๆ ซึ่งในประกาศเน้นย้ำชัดเจนว่า ในกรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม การเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว ให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

“ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเหมาะสม ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางกว้าง ๆ ไม่ได้เป็นการบังคับให้โรงเรียนต้องทำตาม แต่ให้โรงเรียนพิจารณาช่วยเหลือผู้ปกครองตามความเหมาะสม  ดังนั้น โรงเรียนต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองที่เดือดร้อน ว่าจะสามารถลดค่าธรรมเนียมให้ได้เท่าไหร่ และต้องเก็บค่าธรรมเนียมส่วนอื่นเพราะอะไร” รมว.ศธ.กล่าว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s