ม.กรุงเทพธนบุรี พ่นยาฆ่าเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/577897

ม.กรุงเทพธนบุรี พ่นยาฆ่าเชื้อ  เพิ่มความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน

ม.กรุงเทพธนบุรี พ่นยาฆ่าเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน

วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ม.กรุงเทพธนบุรี วางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเข้มงวด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบนโยบายกำหนดมาตรการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่ โดยให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้ตรวจตราหมั่นดูแลความสะอาดด้วยการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว หอพักนักศึกษา โรงอาหาร สตูดิโอของสถานีโทรทัศน์ BTU Channel รวมทั้งภายในอาคารสำนักงานต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดเรียงเก้าอี้สำหรับผู้เรียน โดยเว้นระยะห่าง พร้อมทั้งทำความละอาดห้องเรียน และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ หน้าต่าง ประตูและลูกบิด และทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2564 หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ยังคงปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของกรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และการมีส่วนร่วมทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้วางมาตรการให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อประสานงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งกำหนดทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งจุดเฝ้าระวังคัดกรองป้องกัน โดยให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซ้ำของโรคดังกล่าวด้วยรศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s