รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกฯ และพันธมิตร รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่ชุมชน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/577898

รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกฯ และพันธมิตร  รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่ชุมชน

รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกฯ และพันธมิตร รวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่ชุมชน

วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

อวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ การรถไฟฯ พร้อมด้วย สุเทพ พันธุ์เพ็ง กก.ผอ. บจ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.และ ภัคพงศ์ พัฒนมาศ รอง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและ หน.ฝ่ายการตลาด บจ.รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน และผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิ สนง.คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ, บจ.ซีพีแรม, บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ร่วมมอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ อาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยมี ทวีพร โชตินุชิต ผอ.สนง.เขตราชเทวี ผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลพญาไท และสถานีตำรวจนครบาลดินแดง รับมอบ ณ สวนราชเทวีภิรมย์ กทม.

การรถไฟแห่งประเทศไทย จับมือ รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน และพันธมิตร มอบหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ อาหารซิมทรูมูฟ เอช แก่ชุมชนในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทั้ง 8 สถานี

อวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย ภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ซีพีแรม จํากัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (โลตัส) สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตลาดกระบัง อบต.หนองปรือ และสถานีตำรวจในพื้นที่ จัดกิจกรรม“รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินและพันธมิตร รวมใจสู้ภัยโควิด-19”ร่วมมอบหน้ากากอนามัยจำนวนรวม 45,000 ชุดสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวนรวม 5,000 ชิ้นถุงยังชีพ พร้อมขนมปัง และน้ำดื่ม จำนวนรวม800 ชุด และซิมทรูมูฟ เอช จำนวนรวม 800 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเริ่มนำร่องมอบให้แก่พื้นที่เขตราชเทวีเป็นแห่งแรก และจะทยอยมอบให้เขตอื่นๆ จนครบทั้ง 8 สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อไป

ทั้งนี้ อวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความห่วงใยประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตพื้นที่ใกล้เคียงเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จึงได้ประสานกับ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ชุมชนในวันนี้

“ต้องขอบคุณ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน สำหรับความร่วมมือในการนำอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19ถุงยังชีพ อาหาร และ ซิมทรูมูฟ เอช มาร่วมมอบให้แก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชนในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในวันนี้จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้”

ภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด กล่าวว่าความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตร ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมยืนยัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้ความสำคัญกับการดูแล และพัฒนาสังคมในทุกมิติอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

“ขอบคุณบริษัทพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันนำสิ่งของจำเป็นต่างๆ มาร่วมกิจกรรม รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินและพันธมิตร รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“ซีพีร้อยเรียงความดี” เนื่องในโอกาส ซีพีก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 จึงได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และบริษัทต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยการนำสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาร่วมสนับสนุนชุมชนอย่างเร่งด่วน โดยมอบผ่านสำนักงานเขตเพื่อนำไปใช้ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน และนำไปสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการดูแลประชาชนในชุมชนตามแนวรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์เป็นจำนวนรวม 800 ชุด ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกท่านให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้ไปได้ด้วยกัน”

ด้าน ทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมนำสิ่งของจำเป็นมามอบให้แก่สำนักงานเขตราชเทวีในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตฯ จะรีบนำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเร่งด่วนต่อไป

“ในนามของตัวแทนเขตราชเทวี ขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ซีพีแรม จํากัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (โลตัส) ที่ได้มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี และได้นำสิ่งของจำเป็นมาร่วมมอบให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตราชเทวี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s