ศธ. เดินหน้าขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย จับมือหลายหน่วยงานช่วยดูแล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/577873

ศธ. เดินหน้าขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย จับมือหลายหน่วยงานช่วยดูแล

ศธ. เดินหน้าขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย จับมือหลายหน่วยงานช่วยดูแล

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.01 น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ว่า การขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย เป็นหนึ่งใน 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ที่ตนจะขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมวันนี้ตนได้หารือกับตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย (มท.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ศธ.จะร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 16 มิถุนายน นี้ 

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าความปลอดภัยในสถานศึกษา ความปลอดภัยของนักเรียน และความปลอดภัยของครู และบุลากรทางการศึกษา มีหลายด้าน หลายมิติ เช่น ความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ การบูลลี่ระหว่างกัน ความปลอดภัยด้านจราจร เป็นต้น ซึ่ง​ศธ.ไม่สามารถดูแลได้ครบทุกมิติ ศธ.จึงพยายามประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยตั้งเซฟตี้เซ็นเตอร์ หรือศูนย์ดูแลความปลอดภัยของ ศธ. ซึ่งจะมีคณะกรรมการคอยดูแลและมอนิเตอร์อยู่  เบื้องต้น ศธ.อยากให้แต่ละโรงเรียนไปประเมินความเสี่ยงของตน โดยจะมีแบบฟอร์มให้แต่ละโรงเรียนประเมินความเสี่ยงของตนเองมาด้วย เพราะโรงเรียนแต่ละพื้นที่มีบริบทและมีความหลากหลายที่แตกต่างกัน เมื่อโรงเรียนประเมินความเสี่ยงของตนมาแล้ว จะทำให้ศธ.มีข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

“ศธ.จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินความปลอดภัยและทำตัวชี้วัด เพื่อให้ศธ.แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ตรงจุด ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งศูนย์ดูแลความปลอดภัยของ ศธ. จะเป็นศูนย์ใหญ่ และจะนำมารวมกับศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูก ล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อรับเรื่องต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกัน  ซึ่งเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล หากไม่ทำจะเกิดอันตรายเสียหายมากกว่านี้ ศธ.จะพยายามจะแก้ปัญหาให้ถูกจุด เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยอย่างแท้จริง”  น.ส.ตรีนุช กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s