อาลัยศิลปินแห่งชาติ! ‘อิทธิพล ตั้งโฉลก’ ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ เสียชีวิตด้วยวัย 75 ปี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/577941

อาลัยศิลปินแห่งชาติ! ‘อิทธิพล ตั้งโฉลก’ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ เสียชีวิตด้วยวัย 75 ปี

อาลัยศิลปินแห่งชาติ! ‘อิทธิพล ตั้งโฉลก’ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ เสียชีวิตด้วยวัย 75 ปี

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 18.14 น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2551 ถึงแก่กรรม ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.20 น. ณ บ้านพัก เลขที่ 49 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรคพาร์กินสัน สิริรวมอายุ 75 ปี 3 เดือน

โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันอาทิตย์ที่  6 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.  และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ  ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ อาคารพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  หลังจากนั้นทายาทจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน  และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ในโอกาสต่อไป

โอกาสนี้ สวธ.ได้ให้การช่วยเหลือเงินเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ เป็นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประวัติศิลปินพอสังเขป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2551 เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2489 ณ อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนช่างศิลป์ ได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาพพิมพ์)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก เป็นทั้งศิลปิน และอาจารย์สอนศิลปะ เป็นผู้มีความเป็นเลิศใน “ศาสตร์” และ “ศิลปะ” สามารถรู้ทันความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในวงการศิลปะ  “ไม่ตกยุค” หรือ “พ้นยุค” มีความมุ่งมั่นศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลา ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการสอน การวิจารณ์ การดูงานศิลปะมาเรียบเรียงจัดให้เป็นระบบ ถ่ายทอดเป็นผลงานด้านวิชาการได้ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาศิลปะอย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ได้สร้างสรรค์ผลงาน ที่แสดงถึงคุณค่า ความงาม อารมณ์ และความรู้สึก ได้อย่างสะเทือนใจ ผลงานได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภท
 
ภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวม 3 ครั้ง จึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม เมื่อ พ.ศ. 2522 นับว่าเป็นอาจารย์สอนศิลปะต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษาวิชาศิลปะได้อย่างดียิ่ง และอุทิศตนให้กับงานการกุศล  ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดี  แก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังต่อไป จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2551      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s