‘ศรีปทุม’ พร้อม! 7 มิ.ย.คิกออฟบริการฉีดวัคซีนปชช.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578157

‘ศรีปทุม’พร้อม! 7 มิ.ย.คิกออฟบริการฉีดวัคซีนปชช.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

‘ศรีปทุม’พร้อม! 7 มิ.ย.คิกออฟบริการฉีดวัคซีนปชช.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 19.52 น.

‘ศรีปทุม’พร้อม! 7 มิ.ย.คิกออฟบริการฉีดวัคซีนปชช.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

5 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 นโยบายของประเทศไทยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศไทย โดยได้รับโอกาสจาก กรุงเทพมหานคร และ หอการค้าไทย ให้จัดตั้งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อขยายการบริการการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทั้งนี้ พร้อมบริการแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไชต์ ไทยร่วมใจดอทคอม โดยพร้อมเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน เริ่มวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เป้าหมายฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s