‘ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย’ ณ จังหวัดนครสวรรค์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578476

‘ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย’ ณ จังหวัดนครสวรรค์

‘ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย’ ณ จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดย “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 11นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและคณะ ในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา กฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 291 ชุด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 1,996 ชุด และอำเภอลาดยาว จำนวน 1,500 ชุด รวมทั้งสิ้น 3,787 ชุด ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น ประธานและคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลกลางแดดตำบลตะเคียนเลื่อน และตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จิตอาสาร่วมประกอบอาหารพระราชทาน

อาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหารปรุงสดใหม่ โดยเน้นให้ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้า
กันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน 99 บาท ในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารในระบบ E-Donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่023-6-06799-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664ภาพ infographic บริจาคเงินโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19”ภาพ infographic บริจาคเงินโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19”ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s