ปลูกและผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลสู้โควิดด้วยตนเอง : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578407

ปลูกและผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลสู้โควิดด้วยตนเอง : อาทร จันทวิมล

ปลูกและผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลสู้โควิดด้วยตนเอง : อาทร จันทวิมล

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 13.21 น.

เป็นข่าวดีของคนไทย เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติว่าด้วยสมุนไพรฉบับที่ 2 พศ 2564  ให้ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงได้

ดังนั้น เราจึงควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตั้งแต่การหาซื้อหรือเก็บเมล็ด  ปลูก เก็บใบ ไปจนถึงวิธีบรรจุในแคปซูล  เพื่อจะได้ทำใช้เอง ในกรณีที่ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ หรือต้องการประหยัดเงินในการซื้อยา

1.เมล็ดฟ้าทะลายโจร  สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าที่ประกาศขายในอินเทอรเน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ในราคาซองละราว 15 บาท ซึ่งจะมีประมาณ 30-50 เมล็ด   หรืออาจเก็บฝักที่มีเมล็ดจากต้นฟ้าทะลายโจรที่มีอายุราว 6-8 เดือน ห่อผ้าขาวบางนำไปตากแดด  ฝักจะดีดเมล็ดออกมาในผ้าขาวบาง

2.เตรียมดินในกระถางหรือในแปลงโดยใช้จอบขุดวัชพืชออกแล้วโรยปุ๋ยขี้วัว

3.นำเมล็ดฟ้าทะลายโจรแห้งไปแช่น้ำ 1 คืนแล้วหว่านลงดิน คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งเพื่อรักษาความชื้น

4.รดน้ำเช้าเย็นราว10 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก  ข้อควรระวังคือควรหว่านเมล็ดในแปลงปลูก โดยไม่เพาะแล้วย้ายปลูกเพราะถ้ารากฝอยขาดจะเติบโตไม่ดี

5.พอปลูกได้ 3-4 เดือนก็ใช้ใบไปทำยาได้   ยาที่ดีจะใช้แต่ใบสด แต่มีเกษตรกรบางคนใช้ต้นและรากผสมไปด้วย ถ้าตัดเฉพาะต้น จะสามารถแตกใบต่อไปได้อีก

6.พอปลูกได้ 6 เดือนจะเริ่มออกฝักที่มีเมล็ดอยู่ภายในเกษตรกรจะตัดหรือถอนต้นมาตากแดด  แล้วฝักและเมล็ดจะร่วงลงมาถ้าเก็บฝักไปห่อผ้าขาวบางแล้วตากแดด จะดีดเมล็ดออแมาเอง เมล็ดนี้มีราคาแพง เพราะนำไปปลูกต่อได้ราคา กก ละ 3,000-6,000บาท

7.นำใบฟ้าทะลายโจรมานึ่งแล้วตากแดดหรือคั่วในกระทะไฟอ่อนจนกรอบ นำเข้าเครื่องบดแล้วใช้ตะแกรงร่อนจะได้ฟ้าทะลายโจรผง

8.นำผงฟ้าทะลายโจรผงไปบรรจุแคปซูลทีละเม็ดหรือใช้อุปกรณ์ช่วยบรรจุแคปซูลครั้งละ 100-400 เม็ดซึ่งหาซื้อได้ในอินเทอรเนต หรือร้ายขายยาแถบถนนจักรวรรดิ์

วีดีโอวิธีปลูกต้นฟ้าทะลายโจรโดยอภัยภูเบศร์ https://youtu.be/0m6xenJBTgY

วีดีโอวิธีทำฟ้าทะลายโจรแคปซูลโดยศูนยพัฒนาการเกษตร จว.เลย https://youtu.be/cd0EqaQtLWA

วีดีโอวิธีใช้อุปกรณ์บรรจุแคปซูลชนิด 100 เม็ดโดย เครื่องบดสมุนไพร   https://youtu.be/Sagu0jQIX2c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s