ม.สวนดุสิต… เปิด ‘ภาษาจีนเพื่องานบริการ’ ที่แรกในไทย ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน กับเจ้าของภาษา ม.กวางสี 1 ปี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578482

ม.สวนดุสิต ... เปิด ‘ภาษาจีนเพื่องานบริการ’ ที่แรกในไทย  ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน กับเจ้าของภาษา ม.กวางสี 1ปี

ม.สวนดุสิต … เปิด ‘ภาษาจีนเพื่องานบริการ’ ที่แรกในไทย ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน กับเจ้าของภาษา ม.กวางสี 1ปี

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

อาจารย์ประภัสร์ นกเลิศพันธุ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ เป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบทีแคสรอบที่ 4 รับตรงอิสระ ตั้งแต่วันนี้-11 มิถุนายน 2564

อาจารย์ประภัสร์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ตลาดแรงงานไทยมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถทางภาษา ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อีกทั้ง บริษัทจีนก็ขยายจำนวนมากได้เข้ามาตั้งกิจการ ในประเทศไทย ทำให้มีความต้องการล่ามและเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เชื่อว่าอนาคตอันใกล้ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติก็จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเหมือนเช่นเดิมเมื่อถึงเวลานั้นความต้องการของตลาดที่มีต่ออาชีพงานบริการก็จะเป็นที่ต้องการ สาขาวิชาจีนเพื่องานบริการ จึงเหมาะกับผู้สนใจที่มีความต้องการเรียนรู้และพัฒนา ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ และชอบในงานบริการ

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องเดินทางไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี เป็นเวลา 1 ปี เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง และได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริง และทำความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านงานบริการ รองรับให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาทิ บริษัท คิงเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนารายวิชาใหม่ๆ โดยคำนึงถึง“การเพิ่มมูลค่า” ให้แก่นักศึกษา อาทิ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในพหุวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษในการบริการจัดส่ง การจัดการงานบริการ มารยาททางธุรกิจและการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งทางคณาจารย์เชื่อมั่นว่า หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาจีนเพื่องานบริการแล้วนั้น จะมีตลาดแรงงานรองรับที่หลากหลายและมีงานทำแน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s