‘ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์’ แนะ บุคคล-ผู้ป่วยที่แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578495

'ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์'แนะ บุคคล-ผู้ป่วยที่แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

‘ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์’แนะ บุคคล-ผู้ป่วยที่แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

วันนี้มาอ่านกันต่อเกี่ยวกับบุคคล/ผู้ป่วยที่แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติม กันครับ

บุคคลที่มีประวัติแอนาฟิแล็กซิสหรือแพ้รุนแรงจากวัคซีนอื่นมาก่อน ได้แก่ มีอาการช็อก หายใจหอบเหนื่อย บวมตามตัว ส่วนใหญ่พบในเวลา 30 นาทีหลังได้รับวัคซีน แนะนำให้ตรวจสอบ
ส่วนประกอบของวัคซีนที่ผู้ป่วยเคยแพ้ และให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่ไม่มีส่วนประกอบเดียวกันกับวัคซีนที่เคยแพ้ได้

ผู้ป่วยที่เพิ่งมีอาการหรืออาการยังไม่เสถียรหรือยังมีอาการที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โรคความดันเลือดสูงฉุกเฉิน โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง/โรคหืดที่มีอาการกำเริบผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัด แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทันทีเมื่อควบคุมอาการได้คงที่แล้วหรือก่อนจำหน่ายกลับ

ผู้ป่วยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรง แนะนำให้รอจนกระทั่งพ้นช่วงที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรง แล้วรีบจัดให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทันทีที่จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลเกิน 1,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร

ผู้ป่วยโรคเลือดซึ่งได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด หรือบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน CAR-T cell แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อพ้น 3 เดือน หลังปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน CAR-T cell ดังกล่าว

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ (เช่น ไต ตับ ปอด หัวใจ) แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อพ้น 1 เดือน หลังผ่าตัดและมีอาการคงที่แล้ว หรือเมื่อพ้น 1 เดือน หลังได้รับการรักษาภาวะปฏิเสธอวัยวะ โดยให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อน

ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยแอนติบอดี หรือได้รับยาแอนติบอดี แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ดังนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เคยได้รับการบำบัดด้วยพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 หรือ สารภูมิต้านทานจากโคลนของเซลล์เดียว (monoclonal antibodies) ในการรักษาโควิด-19 แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อพ้น 3 เดือน หลังได้รับการบำบัดดังกล่าว

ผู้ป่วยที่ได้รับยา rituximab แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อพ้น 1 เดือน หลังได้รับยาดังกล่าว หรือก่อนให้ยา rituximab ครั้งแรกอย่างน้อย 14 วัน

ผู้ป่วยที่ได้รับยาแอนติบอดีขนานอื่น (เช่น omalizumab, benralizumab, dupilumab) แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อพ้น 7 วัน ก่อนหรือหลังได้รับยาดังกล่าว

ตอนนี้ถ้าไม่มีประเด็นดังกล่าวเมื่อได้รับคิวฉีดวัคซีน ก็อย่าลืมไปฉีดกันนะครับ สัปดาห์หน้าจะมาบอกว่าเวลาไปรับการฉีดวัคซีนควรจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไร

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s