สจล.พร้อมให้บริการวัคซีน ‘นักศึกษา-บุคลากร’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578329

สจล.พร้อมให้บริการวัคซีน‘นักศึกษา-บุคลากร’

สจล.พร้อมให้บริการวัคซีน‘นักศึกษา-บุคลากร’

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งเตรียมพร้อมให้สถาบันสามารถเปิดทำการเรียนการสอนแบบปกติได้โดยเร็ว ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยที่ศูนย์ดังกล่าว สามารถให้บริการวัคซีนได้กว่า 5 หมื่นรายต่อเดือน ซึ่งในระยะแรกของการให้บริการวัคซีน จะเน้นที่นักศึกษาและบุคลากรเท่านั้น ก่อนเตรียมขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะในพื้นที่ สจล. และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล. เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s