สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เปิดโรงครัวจิตอาสาโครงการ ‘นํ้าพระทัยพระราชทาน’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578258

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เปิดโรงครัวจิตอาสา  โครงการ‘นํ้าพระทัยพระราชทาน’

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เปิดโรงครัวจิตอาสา โครงการ‘นํ้าพระทัยพระราชทาน’

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดพิธีเปิดโรงครัวจิตอาสาโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทาน” จัดเลี้ยงอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่มาบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, อังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมฯ, สุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยศิลปิน นักแสดงเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ด้านหน้าประตูฝั่ง DAZZLE ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยบรรยากาศภายในงานมีคณะกรรมการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ศิลปิน นักแสดงมาร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาร่วมฉีดวัคซีน นำทัพโดย นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์,หม่ำ จ๊กมก, ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการ idol exchange, ณัฐณิชา เกิดเกษ สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป วง WISDOM, นิธินันท์ บัญฑูรประยุกต์ สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวง WISDOM, อาธิติยา แก้วเงิน Miss Tourism World Bangkok 2021

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวว่า “วันนี้เราได้มาทำงานการกุศลรวมกัน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งให้เกียรติให้เราใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นำรถครัวเคลื่อนที่ จากโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทาน” ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงก่อตั้งมอบทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน วันนี้เราได้มาช่วยกันเพื่อประกอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือฉีควัคซีนให้กับเรา ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก”

ด้าน ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “วันนี้ได้นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่มาที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสดใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โดยโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทาน” ดำเนินโครงการมา 60 ปี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพซึ่งเป็นประธานท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาประกอบอาหารเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยโครงการนี้ไม่ได้มีแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียว ยังมีจิตอาสาทั่วประเทศ ภาคเหนืออยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้มีที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดหนองคาย เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง”

พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ, พญ.สุวณี รักธรรม, รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ช่วยกันปรุงอาหารพล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์ฯ, พญ.สุวณี รักธรรม, รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ช่วยกันปรุงอาหารพล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการ บันทึกภาพร่วมกับศิลปิน-นักแสดงพล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ บันทึกภาพร่วมกับศิลปิน-นักแสดงคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเหล่าเชฟที่มา
ช่วยกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเหล่าเชฟที่มา ช่วยกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s