สวนโมกข์กรุงเทพ เปิดเจดีย์ออนไลน์ สื่อธรรมแห่งใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578324

สวนโมกข์กรุงเทพ เปิดเจดีย์ออนไลน์ สื่อธรรมแห่งใหม่

สวนโมกข์กรุงเทพ เปิดเจดีย์ออนไลน์ สื่อธรรมแห่งใหม่

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

อีกหนึ่งทางเลือก ที่จะเปิดมุมมอง พร้อมทั้งยังเป็นการมอบของขวัญที่มีคุณค่าให้กับตัวเองด้วยพื้นที่รวบรวมธรรมะแหล่งใหม่ที่กำลังเริ่มต้นก่อกำเนิดงานธรรม โดย สวนโมกข์กรุงเทพ และวัดญาณเวศกวัน พร้อมภาคีเครือข่ายงานธรรม ใน PAGODA (พา-โก-ดา) แปลว่า เจดีย์ และนี่คือ เจดีย์ออนไลน์  www.pagoda.or.th  

สำหรับใน PAGODA มีอะไรบ้าง เริ่มต้นจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) เสียง ธรรมบรรยาย  (2) วีดิทัศน์ (3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ (4) กิจกรรม ที่ตั้งใจเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสื่อธรรมและกิจกรรมต่างๆ สำหรับทุกคน บนพื้นที่
ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น ข้อธรรมคำสอน เสียงธรรมคำบรรยายคอร์สปฏิบัติธรรม กิจกรรมร่วมสมัย ฯลฯ ที่ทุกคนเข้าชมได้ ทั้ง 4 อย่างคือที่ตั้งที่ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ (รวมเรียกพระรัตนตรัย)

สื่อธรรมที่เรารวบรวม ไว้บนเว็บไซต์นี้ ก็คือ ที่ตั้งให้เราระลึกถึง / เข้าถึง / พระรัตนตรัย อีกนัยหนึ่ง ก็คือ การนำเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการศึกษา (สิกขา) ของชาวพุทธ ให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับชั้นของแต่ละคน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนใกล้ หรือ ไกลวัด นี่เป็นอีกหนึ่งของขวัญ ที่ทุกคนสามารถเลือกสรร มอบให้กับตัวเองได้ ผู้สนใจสามารถกดรับ สื่อธรรม pagodaได้ที่นี่ https://pagoda.or.th/subscribe.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s