อุปกรณ์ช่วยชีวิตจากโรคโควิด : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578690

อุปกรณ์ช่วยชีวิตจากโรคโควิด : อาทร จันทวิมล

อุปกรณ์ช่วยชีวิตจากโรคโควิด : อาทร จันทวิมล

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 13.46 น.

ถึงแม้โรคโควิดจะมีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นปลิดชีวิตผู้ป่วยได้ภายในเวลาไม่กี่วัน  แต่ก็ยังมีอุปกรณ์สมัยใหม่หลายอย่างที่อาจช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้  ดังนั้น จึงมีผู้ใจบุญจำนวนมากอยากจะบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังกล่าว  แต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออุปกรณ์อะไร และไม่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นทำงานอย่างไร

โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ ได้ทำรายการอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ต้องการพร้อมทั้งราคา  เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้     โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี กทม.  โทร 02-354-7997 Line id : ammbme    ,โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-201-1111 Line id @RamaFoundation  , โรงพยาบาลศิริราช 02-419-7658,02-419-7672 , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-256-4402, 02-251-7804 line id : 478ebxxn , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 06-5054-2565 Line id : @tuh_donation , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  053-938400 ,097-9965394  ,โรงพยาบาลสมุทรสาคร 065-5493322  และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 034-419595

1.เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง ไฮโฟลว์ (High Flow Oxygen Therapy Device)  ยี่ห้อ Fisher&Paykel    รุ่น Airvo2 ใช้สำหรับให้ออกซิเจนผสมอากาศด้วยอัตราการไหลสูง  ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย  ใช้กับผู้ป่วยภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ลดความเสี่ยงในการใส่ท่อช่วยหายใจ รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในระยะหย่าเครื่องช่วยหายใจ ราคาเครื่องละ 200,000 บาท  และท่อช่วยหายใจชุดละ 3,800 บาท

เครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนึ่งซึ่งใช้ในการช่วยหายใจ ใช้สำหรับสร้างให้เกิดการไหลของอากาศเข้าและออกจากปอดเพื่อเลียนแบบการหายใจ ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้ หรือหายใจได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

2.เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงบวกสองระดับ (BiPAP) ยี่ห้อ Phillips  รุ่น RwspironicsBiPAP A40  สำหรับผู้ป่วยภาวการณ์หายใจล้มเหลว ที่ไม่จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ  เพื่อลดความเสี่ยงในการใส่ท่อช่วยหายใจ หรือใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะหย่าเครื่องช่วยหายใจในไอซียู ราคา 250,000 บาท  และท่อช่วยหายใจราคาชุดละ 3,300 บาท

3.เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย  (Transport Ventilator) ยี่ห้อ Phillips รุ่น Trilogy EVO  ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อไปทำการตรวจรักษาที่หน่วยงานต่างๆ เช่น เอกซเรย์  ซีที สแกน  หรือใช้กับผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายระหว่างหอผู้ป่วยหรือระหว่างโรงพยาบาล ที่จะเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา  เครื่องนี้มีระบบผลิตอากาศภายในตัวเครื่องและมีแบตเตอรี่สำรองไฟในตัว ใช้งานได้นานกว่า 10 ชั่วโมง  ราคา 470,000 บาท และท่อช่วยหายใจชุดละ 3,300 บาท

4.เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก  (ICU Ventilator)ยี่ห้อ Phillips รุ่น Servo I  ใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติที่มีสภาวะการหายใจล้มเหลว (Respiratory Failure) ในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) หรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัด  ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ ผู้ป่วยโรคหัวใจราคา 1,000,000 บาท

5.อุปกรณ์พ่นยา  ยี่ห้อ Aerogen  รุ่น Aerogen Pro  ใช้พ่นยาร่วมกับเครื่องช่วยหายใจ  หรือเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง  สามารถผลิตละอองยาขนาดเล็ก  ไม่ทำให้เกิดความร้อน และไม่ลดคุณภาพของยา พร้อมกับชุดสายพ่นยาชนิดใช้ครั้งเดียว

6.เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย(Bedside Patient Monitor)  ยี่ห้อ NIHON KOHDEN  รุ่น  SVM-7600   ใช้ในผู้ป่วยวิกฤติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ราคา 90,000 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s