เชิญชมนิทรรศการ ‘สัมผัสแห่งความสุข’ โดย ศิลปิน 2 รัชสมัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578387

เชิญชมนิทรรศการ 'สัมผัสแห่งความสุข' โดย ศิลปิน 2 รัชสมัย

เชิญชมนิทรรศการ ‘สัมผัสแห่งความสุข’ โดย ศิลปิน 2 รัชสมัย

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.10 น.

“ศิลปิน ๒ รัชสมัย” จัดแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8): “สัมผัสแห่งความสุข” โดยมีบุญเกียรติ และทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ และอิสริยาภรณ์ อุวรรณโณ ประธานมูลนิธิเฉลิมขัวญ ชุมสาย ณ อยุธยาเข้าร่วมงาน ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง “ศิลป์ พีระศรี” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประมูลภาพ “รวมดวงใจ” จากคณะศิลปิน มอบรายได้ทั้งหมดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นิทรรศการฯ จัดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทุกวัน 8.00น – 18.00 น. ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง “ศิลป์ พีระศรี” ถ.ราชวิถึ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา เพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดหนองคาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s