โครงการจุฬาฯ ผ่านเข้ารอบ ‘THE Award Asia 2021’ ถือเป็นสถาบันการศึกษาไทย ที่โครงการเข้ารอบมากที่สุดปีนี้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578488

โครงการจุฬาฯ ผ่านเข้ารอบ ‘THE Award Asia 2021’  ถือเป็นสถาบันการศึกษาไทย ที่โครงการเข้ารอบมากที่สุดปีนี้

โครงการจุฬาฯ ผ่านเข้ารอบ ‘THE Award Asia 2021’ ถือเป็นสถาบันการศึกษาไทย ที่โครงการเข้ารอบมากที่สุดปีนี้

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โครงการ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 โครงการ ที่เข้ารอบรางวัล “THE Award Asia 2021” ได้แก่ “บริษัท ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด” (CU Enterprise Co., Ltd) ผ่านเข้ารอบประเภท Leadership and Management Team of the Year และ “โครงการดูแลคุณภาพชีวิตนิสิตครบวงจรในวิกฤติโควิด-19 ด้วยนวัตกรรม” ประเภท Outstanding Support for Students ที่จัดโดย THE World Universities Insights Limited เพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำและผลงานที่โดดเด่นของ สถาบันการศึกษา ในทวีปเอเชีย ซึ่งจุฬาฯ ถือเป็นสถาบันการศึกษาไทยที่มีโครงการเข้ารอบมากที่สุดในปีนี้

บริษัท ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (CU Enterprise Co., Ltd) ที่ผ่านเข้ารอบ เป็นโครงการที่สร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ผ่านการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพกว่า194 ทีม ที่ได้รับการบ่มเพาะจาก CU Innovation Hub สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยจาก “หิ้งสู่ห้าง” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยงานวิจัย

ส่วนโครงการดูแลคุณภาพชีวิตนิสิตครบวงจรในวิกฤติโควิด-19ด้วยนวัตกรรม เป็นผลงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของนิสิตจุฬาฯ จากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 อย่าง ภายใต้แนวคิด “CU shelter-in-place” เพื่อให้จุฬาฯ เป็นบ้านที่ปลอดภัยของนิสิต ด้วยนวัตกรรมต่างๆ ของจุฬาฯ ทั้งในด้านการป้องกัน (Prevent) ปกป้อง (Protect) และรักษา (Cure) ครอบคลุมการดูแลสุขภาพและสุขภาวะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ควบคู่การบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจจากความเครียดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังจัดการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมทั้งการสื่อสาร อย่างใกล้ชิดกับนิสิตในสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s