‘ตรีนุช’ กำชับผอ.เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/578961

‘ตรีนุช’กำชับผอ.เขตพื้นที่ฯทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้

‘ตรีนุช’กำชับผอ.เขตพื้นที่ฯทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 12.33 น.

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ว่า ตนเน้นย้ำกับผู้อำนวยการ สพท. และโรงเรียนทั่งวประเทศ ถึงการจัดการเรียนการสอนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ new normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ 5 รูปแบบ ให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใข้ตามบริบทพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน ได้แก่ 1. On Site 2. On Air 3. Online 4. On Demand 5. On Hand ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนแบบผสมผสานรูปแบบต่างๆกันได้ ทั้งนี้ ตนเน้นย้ำว่าการจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบนี้ โรงเรียนต้องสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียนมากที่สุด และจับต้องได้ด้วย ขณะเดียวกัน อยากให้แต่ละพื้นที่ได้แนะนำ สะท้อนปัญหา และสะท้อนแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทของตน เพื่อให้ ศธ.รับทราบเป็นข้อมูล ศธ.พร้อมจะพัฒนารูปแบบร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ตนเน้นย้ำให้ ผอ.สพท.และโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น โดยจะต้องจัดการเรียนการสอนภายใต้ความปลอดภัยของผู้เรียน และต้องให้ผู้เรียนมีความสุขด้วย เพราะการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ผู้เรียนอาจจะมีความเครียดอยู่แล้ว ถ้านักเรียนเครียด ไม่ว่าครูจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ผู้เรียนก็อาจจะไม่ได้รับความรู้มากเท่าที่ควร  การเรียนการสอนควรเน้นแบบแอคทีฟเลิ่นนิ่ง เพราะถ้าจะยึดการเรียนการสอนที่เน้นองค์ความรู้เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ตอบโจทย์กับการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

“อยากฝากให้ผู้บริหารเขตพื้นที่ พยายามคิดว่ามีรูปแบบการเรียนอะไรบ้างที่จะสอดรับกับสถานการณ์นี้ มากกว่าที่จะคิดแบบเดิมๆ โดยต้องนำเอาสถานการณ์นี้มาปรับใช้กับองค์ความรู้ที่มีอยู่ ทั้งนี้ จะต้องยึดว่าต้องทำให้ผู้เรียนมีความรู้และมีความสุขด้วย นอกจากนี้ ดิฉันมอบนโยบายให้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) คิดมาตรการลดภาระให้ผู้ปกครอง ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ดิฉันจะหารือกับผู้บริหารของ ศธ. อีกครั้งถึงการปรับและทบทวนวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน เพราะเมื่อการเรียนการสอนจะต้องปรับไปตามบริบทของพื้นที่ อาจจะไม่สามารถวัดและประเมินผลในรูปแบบเดิมได้ ”น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ช่วงที่ผ่านมาจะพบดราม่าการแต่งชุดนักเรียนมานั่งเรียนออนไลน์ หรือแต่งชุดนักเรียนเคารพธงชาติที่บ้านนั้น มองว่าสภาพพื้นที่ สภาพบริบทของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน จึงอยากให้ผู้อำนวยการ สพท. และผู้อำนวยการโรงเรียน พิจารณาจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพพื้นที่ของตนด้วย  เช่น โรงเรียนมีความยากลำบาก อาจจะยืดหยุ่นเรื่องการแต่งตัวของนักเรียน แต่ถ้าโรงเรียนไหนมีความพร้อม ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน กอาจจะให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยได้ เป็นต้น ศธ.มีโรงเรียนที่มีความหลากหลาย ดังนั้น ผู้อำนวยการ สพท.และผู้อำนวยการโรงเรียน จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ โดยยึดหลักความยืยหยุ่นเป็นหลัก และช่วยกันคิดว่า จะทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีความผ่อนคลาย มีความสุข และลดภาระผู้ปกครองด้วย

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของศธ. ซึ่งมีความสำคัญเพราะมีความใกล้ชิดกับนักเรียน ผู้บริหารศธ.จึงให้ความสำคัญ และได้หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาตลอด ซึ่งท่านนายกฯ ก็ตั้งใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นอันดับแรกๆอยู่แล้ว และเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่สถานีกลางบางซื่อ ก็ได้ฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่สีแดงเข้มไปแล้ว และจะทยอยฉีดให้ครบกว่า 3 หมื่นคนก่อนเปิดภาคเรียน และเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในต่างจังหวัดถึงแม้วัคซีนมีจำนวนจำกัดแต่ศธ.ก็จะพยายามทยอยฉีดให้ได้มากที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s