“พรรคพลัง” เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.64 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/469557

“พรรคพลัง” เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.64

"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.647 มิถุนายน 2564 – 15:54 น.

“พรรคพลัง” เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 กรกฎาคม ยังอุบชื่อหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ ทาบเชิญอดีตขุนคลัง ปาฐกถาด้านเศรษฐกิจ พร้อมสรรหาและเปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พรรคพลัง ซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งใหม่ กระแสพรรคมาแรง  กำหนดนัดหมายประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก อันเป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 36 ท่าน ซึ่งจากเดิมกำหนดวันประชุมใหญ่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ณ.ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ปรากฎว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ระบาดระลอกที่ 3 อย่างรุนแรง จนต้องเลื่อนออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด บัดนี้ สถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 เริ่มเบาบางลงและจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดแรก คณะผู้บริหารจึงได้เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ.ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ภาคเช้า) มีไฮไลต์สำคัญ เปิดตัวพรรคพลังอย่างเป็นทางการและระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ปาถกฐาทางด้านเศรษฐกิจโดยอดีตขุนคลังคนดัง “ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช “ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ”กระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจโลกในปี 2022 กรณีภาวะคนว่างงานและหนี้สาธารณะท่วมหัว” ซึ่งท่านได้ตอบรับมาร่วมงานแล้ว  ส่วน(ภาคบ่าย)มีไฮไลต์สำคัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน 36 ท่าน รวมทั้งการแสดงโชว์วิสัยทัศน์ นโยบายพรรค และยุทธศาสตร์ทิศทางของพรรคของประธานยุทธศาสตร์พรรคว่า พรรคพลังมียุทธศาสตร์อย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร เพราะคำขวัญของพรรคที่ว่า “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันที” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะ^พรรคพลัง หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน ^

"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.64

ซึ่งแหล่งข่าวยังไม่เปิดเผยว่า ใครจะมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นแม่ทัพใหญ่ชนศึก ยังอุบไว้เป็นความลับ หากเปิดตัวรับรองว่าถูกใจคอการเมืองแน่นอน  ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรค แม่บ้านพรรคคนสำคัญ  มีการขับเคี่ยวระหว่างขุมกำลังอำนาจ ระหว่างขั้วอำนาจกลุ่มผู้มีอำนาจตัวจริงในพรรค และขั้วอำนาจกลุ่มนักการเมืองสายปักษ์ใต้  วัดกำลังกัน ทั้งสองกลุ่มอำนาจ หรือจะมีกลุ่มการเมืองขั้วที่สามภายในพรรค พลิกขั้วอำนาจใหม่  คว้าพุงปลาไปกิน ศึกเลือกตั้งนี้ ห้ามกระพริบตา ใครจะคว้าตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ของพรรคพลัง ถือว่าเป็นแม่บ้านสำคัญในการขับเคลื่อนพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกการเลือกตั้งสมัยหน้า ต้องติดตามดูว่า วันเลือกตั้งสมาชิกพรรคจะเทคะแนนให้ใคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลัง ซึ่งจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นความลับ โดยพรรคพลังจะขออนุญาตยืมใช้เครื่องมือลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องติดตามว่า แผนยุทธศาสตร์พรรคในการสู้ศึกเลือกตั้ง จะวางหมากตัวเกมการเมืองอย่างไร และสมาชิกจะเทคะแนนให้ใคร มานั่งตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 36 ท่านและประธานยุทธศาสตร์พรรคจะเป็นใคร ให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนติดตาม คอการเมืองลุ้นมันส์แน่นอน

"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยุทธศาสตร์พรรคพลังในการวางตัวโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นลักษณะการกระจายอำนาจไปยังระดับภูมิภาคต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ กล่าวคือ ประกอบไปด้วย รองหัวหน้าพรรคระดับภาค ประธานยุทธศาสตร์ภาค และสัดส่วนตัวแทนระดับภาค ภาคละ 3-5 ท่าน รวมทั้งสัดส่วน กลุ่มพลังสตรี  กลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนพิการ กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาในรูปคณะกรรมการของพรรค เมื่อสอบถามว่า ใครนั่งประธานกลุ่มพลังสตรี แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประธานกลุ่มพลังสตรี จะนั่งสัดส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้านสตรี เพื่อเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำทางการเมืองให้แก่สตรี แต่ขออุบชื่อไว้ก่อน ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการประจำกระทรวงหนึ่ง มีประสบการณ์คณะทำงานทางการเมือง  เมื่อสอบถามว่า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันประชุมใหญ่ จำนวนกี่ท่าน ได้รับคำยืนยันว่า จำนวน 800 ท่าน ตามกำหนดการเดิมทุกประการ แต่ต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะประชุมใช้วิธีสูตรไหน อย่างไร ในการเข้าร่วมประชุม และโหวตเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดในแนวทางสาธารณสุขด้วย

"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.64

นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรคพลังภาคใต้ กล่าวว่า พรรคมีความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค และจะมอบเสื้อพรรคลุคใหม่ ในงานวันปฐมฤกษ์เปิดตัวเป็นทางการให้แก่คณะกรรมการบริหารพรรคทุกท่าน ซึ่งพรรคพลังจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. 350 เขตเลือกตั้ง กำลังสรรหาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้แก่ 1.อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับชาติ หรือผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับท้องถิ่น อาทิ นายก อบจ.,สจ. 3.ผู้มีประสบการณ์ชีวิตและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน 4.วัยทำงานและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน หรือ 5.คนรุ่นใหม่ อายุ 25 ปีขึ้นไปและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน รวม 350 เขตเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจผู้ร่วมงานทางการเมืองและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับเขตเลือกตั้ง สำหรับท่านที่สนใจให้ประสานมาที่สายตรงที่เบอร์ 081-956-8555 (นายอุดมเกียรติ ปานมี) 

"พรรคพลัง" เคาะวันประชุมใหญ่สามัญ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 18 ก.ค.64

นางสาวศิรินทราภรณ์ บุญจันทร์ รองโฆษกพรรคพลัง กล่าวว่า  วันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 การปาถกฐาทางเศรษฐกิจของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค จะมีการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ หากพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ โปรดติดตามการประชาสัมพันธ์ของพรรคว่าให้ติดตามทางช่องทางใด  สำหรับคนรุ่นใหม่ ได้สรรหาตัวแทนพรรคสัดส่วนคนรุ่นใหม่ เข้ามานั่งกรรมการบริหารพรรค เข้าร่วมทำงานให้กับพรรคเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s