ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมแพทย์-พยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจวัคซีน CRACARE นำร่องที่แรกของไทย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/579035

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมแพทย์-พยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจวัคซีน CRACARE นำร่องที่แรกของไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมแพทย์-พยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจวัคซีน CRACARE นำร่องที่แรกของไทย

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.01 น.

9 มิถุนายน 2564  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ    นำทีมแพทย์ พยาบาล บุคลการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร โดยระบบการลงทะเบียน Application CRACARE ที่นำมาใช้เป็นรูปแบบใหม่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันพัฒนากับ นายแพทย์ อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) โดยใช้ Tablet และ Card Reader  ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล และให้คนรับวัคซีนนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จโดยไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์จะเป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้ที่มารับวัคซีนเอง โดยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 นี้ เป็น 1 ใน 11 หน่วยของศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรภายใต้กระทรวง อว.

ซึ่งเป้าหมายของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ที่จะให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนนี้ มีจำนวณประมาณ 45,000 โดส วันละประมาณ 5,000 คน โดยเน้นกลุ่ม บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยใกล้เคียง หน่วยงานกระทรวง อว. หน่วยงานใกล้เคียง ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนโดยรอบ ให้ได้มีภูมิคุ้มกันโควิด19 โดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงนิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และภาคประชาชน จะได้กลับมาใช้ชีวิตตามวิถีปกติใหม่มีรอยย้อมเหมือนเดิม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s