สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/469651

สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก

สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก8 มิถุนายน 2564 – 13:12 น.

เตือนสัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก

เข้าสู่ฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีความสวยงาม เพราะมีปริมาณน้ำมาก ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวน้ำตกกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเที่ยวน้ำตกในช่วงฤดูฝนมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวน้ำตกให้ปฎิบัติตน ดังนี้ เริ่มจากควรตรวจสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง และเลือกเที่ยวน้ำตกที่มีสภาพปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัย และมีระบบแจ้งเตือนภัยที่ได้มาตรฐาน หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำหลังเกิดฝนตกบริเวณยอดเขา เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก

สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก

ในขณะที่ลงเล่นน้ำให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก ปฎิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ลงเล่นน้ำในบริเวณเขตหวงห้ามอย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากกระแสน้ำวนและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก และไม่ปีนป่ายตามริมหน้าผาน้ำตก หรือบนพื้นที่อันตรายเพราะอาจลื่นพลัดตกลงมาได้ อีกทั้งควรสวมรองเท้าที่กระชับ พื้นรองเท้าเป็นยางชนิดอ่อนและมีดอกยาง ซึ่งยึดเกาะหินและพื้นดินได้ดีกว่ารองเท้าพื้นแข็ง

สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก

เนื่องจากส่วนใหญ่โขดหินตามน้ำตกเปียกน้ำตลอดเวลาจึงค่อนข้างลื่นมากกว่าปกติ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือพลัดตกน้ำ จะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยได้ ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่เปียกหรืออยู่ในน้ำที่หนาวเย็นนานเกินไป เพราะร่างกายจะสูญเสียความร้อน อาจทำให้เป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิตได้

สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก

ที่สำคัญ ในขณะที่กำลังเล่นน้ำตก ควรหมั่นสังเกตลักษณะของสายน้ำในน้ำตก หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่นมีเสียงดังจากพื้นที่ต้นน้ำ กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากขึ้น เสียงของน้ำที่ตกลงมาดังกว่าปกติ ให้รีบขึ้นจากน้ำทันที เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก โดยในการอพยพให้หนีขึ้นที่สูงหรือไปยังพื้นที่ปลอดภัย ตลอดจนควรหลีกเลี่ยง

สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก
สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก

การตั้งแคมป์ในบริเวณริมลำธาร เพราะอาจมีน้ำป่าไหลบ่าลงมา ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ควรตั้งแคมป์ในบริเวณที่ปลอดภัยจากกระแสการไหลของน้ำ ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ขณะท่องเที่ยว ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติ ไม่ประมาท ก็จะช่วยให้การท่องเที่ยวน้ำตกเป็นไปด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก
สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำตกในช่วงฤดูฝน แนะควรปฎิบัติตามป้ายประกาศเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และไม่ควรเล่นน้ำในพื้นที่อันตราย ซึ่งมีกระแสน้ำวนหรือไหลเชี่ยว หรือปีนป่ายขึ้นไปเล่นบริเวณริมหน้าผาน้ำตก เพราะอาจพลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ หมั่นสังเกตลักษณะน้ำในน้ำตก หากเป็นสีแดงและขุ่นขึ้น กระแสน้ำไหลแรง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้รีบขึ้นจากน้ำและอพยพขึ้นที่สูงทันที เพราะอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้

สัญญาณอันตราย..เมื่อไปเที่ยวน้ำตกในช่วงน้ำหลาก

ที่มา..กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอบคุณภาพ จาก https://sites.google.com/site/wateroofall/siae-wasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s