ออร์กานอนเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ประกาศจุดยืนเป็นบริษัทเพื่อสุขภาพผู้หญิง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578749

ออร์กานอนเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ประกาศจุดยืนเป็นบริษัทเพื่อสุขภาพผู้หญิง

ออร์กานอนเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ประกาศจุดยืนเป็นบริษัทเพื่อสุขภาพผู้หญิง

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ตามที่บริษัทออร์กานอน จำกัด (NYSE : OGN) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทระดับโลกที่มุ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะ ณ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โอกาสนี้ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย ได้เปิดตัวออร์กานอนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน ผ่านการรับฟังทุกความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิง

และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเน้นย้ำความเชื่อของบริษัทที่ว่าเสียงของผู้หญิงคือสิ่งสำคัญออร์กานอนประเทศไทยจึงได้เลือกให้ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ เป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงไทยในการแสดงออกถึงสุขภาวะของผู้หญิงผ่านกิจกรรม Wall of Voices ที่จัดแสดงอยู่บริเวณด้านนอกของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ร่วมกับตัวแทนผู้หญิงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

มร.คุงคาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า“เราเชื่อว่าผู้หญิงคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้โลกมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและการทำให้ผู้หญิงมีสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคตจึงหมายถึงการสร้างสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าให้กับครอบครัวและสังคมรอบตัวของพวกเธอ เราจึงให้ผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับฟังและทำความเข้าใจความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิงรวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อทำให้ผู้หญิงได้มีชีวิตและมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกวัน”

ขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูงของออร์กานอนได้สั่นกระดิ่งเพื่อแสดงถึงการทำการซื้อขายได้เป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรับฟังและการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่ท้าทายของผู้หญิง ออร์กานอนจึงได้รวบรวมเสียงของผู้หญิงจากทั่วโลกเพื่อนำมาสร้าง Wall of Voices ในรูปแบบสื่อผสม ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพื่อแบ่งปันทั้งมุมมอง เสียง และภาพอันทรงพลังของผู้หญิง

ซินดี้-สิรินยา บิชอพ นางแบบชื่อดังของประเทศไทย นักกิจกรรม และทูตสันถวไมตรีUN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงไทยในกิจกรรมนี้ กล่าวว่า “ตามรายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี 2563 ระบุว่า โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันมีเด็กจำนวน 169 คน ที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในขณะที่มีเด็กเกิดจากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเฉลี่ยวันละ ٦ คน ปัญหานี้จึงเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพหลักของผู้หญิงที่ต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กรไม่แสวงผลกำไรและพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและได้ผลในระยะยาวในการแก้ปัญหานี้ ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่สามารถช่วยเป็นกระบอกเสียงเล่าถึงปัญหาของวัยรุ่นไทยผ่านกิจกรรม Wall of Voices และขอบคุณออร์กานอนที่เข้ามารับฟังทุกเสียงและมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของผู้หญิง” ผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลกสามารถหยิบ “ไมโครโฟน” เพื่อร่วมส่งเสียงผ่าน Wall of Voices ในรูปแบบดิจิทัลได้ทาง HereForHerHealth.com

นอกจากปัญหาคุณแม่วัยใสแล้ว อัตราการเกิดที่ต่ำก็เป็นอีกความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี 2563 มีจำนวนเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่า 600,000 คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบสามปี

“ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เราจะนำความสามารถของเรามาช่วยแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาอัตราการเกิดต่ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยได้ นอกจากนี้เราจะนำความเชี่ยวชาญของเราในด้านผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ มาใช้รักษโรคและอาการที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้หญิงในทุกช่วงวัยของชีวิตเช่น โรคกระดูกพรุน ที่ผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 40-80 ปี จำนวนถึง 1 ใน 5ต้องทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้ ดังนั้น ด้วยความเชี่ยวชาญที่เรามี ผมจึงอยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนได้มั่นใจว่า นับจากนี้ออร์กานอนประเทศไทยจะอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังความต้องการด้านสุขภาพของคุณ และจะทำทุกวิธีที่เป็นไปได้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ” มร.คุงคาเรล เคราท์บ๊อช กล่าวสรุป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s