TOA ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าภารกิจเคียงข้างคนไทย สู้ภัย…โควิด-19 ระลอก 3 ไปด้วยกัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/578795

TOA ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าภารกิจเคียงข้างคนไทย  สู้ภัย...โควิด-19 ระลอก 3 ไปด้วยกัน

TOA ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าภารกิจเคียงข้างคนไทย สู้ภัย…โควิด-19 ระลอก 3 ไปด้วยกัน

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในประเทศไทย กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงอีกครั้ง กลายเป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ไม่รีรอ เร่งระดมสรรพกำลังส่งมอบความช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น …“TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19”

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ TOA เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ที่ TOA ได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในประเทศไทยที่สามารถเอาชนะ TOP 5 แบรนด์คู่แข่งในระดับโลกได้ ก็เพราะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มลูกค้าต่างๆ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ และอีกมากมาย ดังนั้น ผลกำไรที่เติบโตจากการดำเนินธุรกิจนี้ เราจึงนำมาแบ่งปัน ตอบแทน ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเท่ากับว่าทุกท่านที่มีอุปการคุณ ย่อมมีส่วนในการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่สังคมไปพร้อมกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ถาโถมเข้ามาตั้งแต่ปี 2563 TOA ก็ไม่หยุดยั้งที่จะระดมความช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่าน โครงการ TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์จาก ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ TOA เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี

สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอก 3 นี้ TOA ตระหนักดีว่าความช่วยเหลือที่สำคัญเร่งด่วนคือ การระดมกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย โควิด-19ที่มีอาการหนักจำนวนเพิ่มมากขึ้น TOA ได้เร่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ดังนี้

– มอบเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

– มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท

– มอบเงินสมทบการสร้างห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

มอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

– มอบเงินสมทบเพื่อสร้าง ICU สนาม ห้องแรงดันลบส่วนต่อขยาย ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

– มอบเงินสมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

– มอบเงินสมทบเพื่อสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

– มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (Teepol) ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8,000 ชุด และโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จำนวน 3,000 ชุด รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,000 ชุด รวมเป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท

มอบเงินสมทบทุนสร้าง ICU สนามโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสู้ภัยโควิด-19

– มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (Teepol) จำนวน 10,000 ชุด ให้แก่ กระทรวงยุติธรรม และ ให้แก่กรมราชทัณฑ์ อีกจำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ในการบรรเทาปัญหา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

– มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (Teepol) และสบู่โฟมล้างมือ ให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

– มอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow ให้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

– มอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow และเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

– มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางบ่อ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

– มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางพลี เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

– มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางเสาธง เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

TOA ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างเต็มกำลังในช่วงวิกฤติโควิด-19 นี้ พร้อมดำเนินธุรกิจเคียงคู่พันธมิตรทุกภาคส่วน และเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนช่วยให้คนไทยและประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว.… #TOAไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุขมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุขมอบเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19มอบเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19มอบเงินและเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการมอบเงินและเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการมอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลบางพลี และโรงพยาบาลบางบ่อมอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลบางพลี และโรงพยาบาลบางบ่อมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลใน จ.ปทุมธานีมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลใน จ.ปทุมธานีมอบเงินเพื่อสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่ สถาบันประสาทวิทยามอบเงินเพื่อสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่ สถาบันประสาทวิทยา

เครื่อง Oxygen High Flowเครื่อง Oxygen High FlowICU ความดันลบ โรงพยาบาลราชวิถี

ICU ความดันลบ โรงพยาบาลราชวิถีผลิตภัณฑ์ทีโพล์เจลแอลกอฮอล์

ผลิตภัณฑ์ทีโพล์เจลแอลกอฮอล์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s