“จุฬาฯ” ตอกย้ำขึ้น Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/469834

“จุฬาฯ” ตอกย้ำขึ้น Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

"จุฬาฯ" ตอกย้ำขึ้น Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก9 มิถุนายน 2564 – 20:25 น.

“จุฬาฯ” ตอกย้ำขึ้น Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ด้านชื่อเสียงทางวิชาการติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จาก QS World University Rankings 2022

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก QS World University Rankings 2022 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับยกย่องเป็น1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยอยู่ในอันดับที่ 96 ของโลกเช่นเดียวกับปีที่แล้ว 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : จุฬาฯติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 23 ของโลก 

ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้จุฬาฯ ยังครองอันดับ 1มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่13ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2009) และติดอันดับ 215 มหาวิทยาลัยระดับโลก

QS World University Rankings 2022 จัดโดย QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 1,751 แห่งจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 147 แห่ง

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปีนี้ จุฬาฯ ยังคงครองอันดับ 1 ของประเทศไทยในด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำหนักการให้คะแนนมากที่สุด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษากว่า 100,000 คนทั่วโลก

"จุฬาฯ" ตอกย้ำขึ้น Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

นอกจากนี้ ในด้านการเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) จุฬาฯ อยู่ในอันดับ 101 ของโลก ซึ่งดีขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 125 เช่นเดียวกับในด้านสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (Faculty Student) และสัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (International Student) จุฬาฯ ได้คะแนนในปีนี้สูงขึ้นเช่นกัน

ผลการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมกรรมที่หลากหลายเพื่อดูแลสังคมของจุฬาฯ หรือ Innovations for Society ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างยิ่งทั้งในแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ

การจัดอันดับ QS World University Rankings 2022 พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้านที่มีการคำนวณค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (20%) ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) และสัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (5%)

"จุฬาฯ" ตอกย้ำขึ้น Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s