นิทรรศการ ‘สัมผัสแห่งความสุข’ ศิลปิน ๒ รัชสมัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/579090

นิทรรศการ‘สัมผัสแห่งความสุข’ศิลปิน ๒ รัชสมัย

นิทรรศการ‘สัมผัสแห่งความสุข’ศิลปิน ๒ รัชสมัย

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

“ศิลปิน ๒ รัชสมัย” ชวนคนรักงานศิลป์เข้าชมแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8) : “สัมผัสแห่งความสุข” โดยมี บุญเกียรติ และ ทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ, อิสริยาภรณ์ อุวรรณโณ ประธานมูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสายณ อยุธยา, ริญญาภัทร์ รังสิมาและเอิร์ธ สายสว่าง เข้าร่วมงานที่ บ้านอาจารย์ฝรั่ง “ศิลป์ พีระศรี” ถนนราชวิถี ทั้งนี้ ในวันเปิดงานได้มีการจัดประมูลภาพ “รวมดวงใจ” จากคณะศิลปิน เพื่อมอบรายได้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ศิลปินที่นำผลงานมาเข้าร่วมแสดง ประกอบด้วย ชยานันท์ อาวะโต,วรสุดา ชุมสาย ณ อยุธยา, ชนานุช ช่อมาลี, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, ธนิตย์ด้วงดำรงค์, นาวี เรืองระเบียบ, บุญทรงคลอสเนอร์, ประพันธ์ หมื่นเผื่อ,พงษ์พันธ์ เกตุเจริญ, ไมตรี โพธิราช, ศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน, สานิต เธียรวรคุณ,สิปปวิชญ์ พลสิงห์ และ อภิชัยการิกาญจน์

นิทรรศการ (ครั้งที่ 8) : “สัมผัสแห่งความสุข” จัดแสดงให้ชมจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2564 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา08.00-18.00 น. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา เพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดหนองคาย ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s