ม.ศรีปทุม คิกออฟ ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้สนใจลงทะเบียนฉีดผ่านเว็บไทย ‘ร่วมใจดอทคอม’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/579060

ม.ศรีปทุม คิกออฟ ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน  ผู้สนใจลงทะเบียนฉีดผ่านเว็บไทย ‘ร่วมใจดอทคอม’

ม.ศรีปทุม คิกออฟ ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้สนใจลงทะเบียนฉีดผ่านเว็บไทย ‘ร่วมใจดอทคอม’

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ และเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศไทย ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศไทย และได้ตอบรับและให้ความร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ หอการค้าไทย ในการเป็นหน่วยฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับประชาชนผู้สนใจฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไชต์ ไทยร่วมใจดอทคอม โดยเริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่วันจันทร์ที่7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาเป้าหมายฉีดให้ได้วันละ 1,000 คนประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s