ศธ.มอบนโยบาย วษท. จัดกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมขยายหลักสูตร ‘ชลกร’ ให้ครบ 47 แห่งทั่วประเทศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/579064

ศธ.มอบนโยบาย วษท. จัดกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  พร้อมขยายหลักสูตร‘ชลกร’ให้ครบ 47 แห่งทั่วประเทศ

ศธ.มอบนโยบาย วษท. จัดกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมขยายหลักสูตร‘ชลกร’ให้ครบ 47 แห่งทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ทุกวิทยาลัยเกษตรฯ จัดกิจกรรมทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่-ปลูกหญ้าแฝก และไม้มีค่าเพิ่มพื้นที่ป่า-ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด พร้อมเดินหน้าขยายหลักสูตร “ชลกร” ให้ครอบคลุมทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ หลังรุ่นแรกประสบความสำเร็จ

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัยโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) 5 วิทยาลัยในภาคอีสาน นำร่องพร้อมเปิดสอนหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (ชลกร) ภายใต้สาขาวิชาช่างกลเกษตร รุ่นที่ 1ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ และยังได้มอบนโยบายให้ทุกวิทยาลัย ทั้งที่เปิดหลักสูตร “ชลกร” หรืออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเปิดสอนในปีการศึกษาต่อไป ให้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ปลูกพืชสามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อกันการพังทลายของดินเพื่อความชุ่มชื้น การปลูกไม้มีค่าปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะไม้มีค่า ให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นในวิทยาลัยให้มากที่สุด รวมถึงการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดในพื้นที่แห้งแล้ง ซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัววิทยาลัยเอง และชุมชนโดยรอบ รวมถึงตัวนักศึกษาหลักสูตรชลกร ที่จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

ทั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยามีความเชื่อมั่นว่าภาคการเกษตร ถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และการขยายหลักสูตร “ชลกร” ในครอบคลุมทุกพื้นที่ประเทศในอนาคต จะทำให้ภาคการเกษตรของเราเข้มแข็งและสามารถก้าวข้ามวิกฤติได้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ เกษตรกรสมัยใหม่จะมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่เรียนเกษตรต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าจนอีกต่อไป” นางดรุณวรรณ กล่าว

สำหรับ “หลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำ หรือ “ชลกร” ในรุ่นที่ 1 นี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และเตรียมที่จะขยายหลักสูตรให้ครบทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ อาชีวะเกษตรและเทคโนโลยีพร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกคน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s