สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ และพระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/579046

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ และพระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ และพระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ

งานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล “คุณแม่เค้งเซียงแซ่เฮ้ง” คุณแม่ของ ยุวดี เตรัตนชัย โดยมี กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานกรรมการ บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บุตรเขย) ร่วมต้อนรับบรรดาญาติมิตร แขกเหรื่อผู้ให้ความเคารพนับถือต่างมาร่วมแสดงความอาลัยในงานอย่างคับคั่ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลา 5 วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานเจงเล้งอ.บางพระ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564ที่ผ่านมา

โดย คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง มีบุตร-ธิดา 6 คน ได้แก่ ปราโมทย์ โรจน์สุรกิตติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวิลด์ ไวด์ บรัช จำกัด, วิโรจน์ โรจน์สุรกิตติ (เสียชีวิต), ยุวดี เตรัตนชัย รองประธานกรรมการ บริษัท ธีรชัยไพศาลคอร์ปอเรชั่น จำกัด, ชัยสิทธิ์ โรจน์สุรกิตติ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.โรงงานดาวเดือนอุตสาหกรรม, ศรศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ (เสียชีวิต) และ ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร, พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ และ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานกรรมการ บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร, พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ และ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานกรรมการ บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัดพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร, พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม
ผบช.ปส. และ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานกรรมการ บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร, พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. และ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานกรรมการ บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่น จำกัดมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ ณ สุสานเจงเล้ง อ.บางพระ จ.ชลบุรี โดยมี เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในพิธีวางดินพระราชทานมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ ณ สุสานเจงเล้ง อ.บางพระ จ.ชลบุรี โดยมี เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในพิธีวางดินพระราชทานมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ ณ สุสานเจงเล้ง อ.บางพระ จ.ชลบุรี โดยมี เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในพิธีวางดินพระราชทานมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ ณ สุสานเจงเล้ง อ.บางพระ จ.ชลบุรี โดยมี เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในพิธีวางดินพระราชทานมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ ณ สุสานเจงเล้ง อ.บางพระ จ.ชลบุรี โดยมี เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในพิธีวางดินพระราชทานมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานดินส่วนพระองค์ในการฝังศพ ณ สุสานเจงเล้ง อ.บางพระ จ.ชลบุรี โดยมี เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในพิธีวางดินพระราชทานจาตุรนต์ ฉายแสง, กรพจน์ อัศวินวิจิตร, พล.ต.อ.สุเทพ
เดชรักษา, ปริยนาถ เฉลิมช่วง CEO บมจ.รพ.เอกชล, บุญชัย
มากเมตตากุล, ไชยไว พูนลาภมงคล และวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ

จาตุรนต์ ฉายแสง, กรพจน์ อัศวินวิจิตร, พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา, ปริยนาถ เฉลิมช่วง CEO บมจ.รพ.เอกชล, บุญชัย มากเมตตากุล, ไชยไว พูนลาภมงคล และวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะพล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจปราบปราม
ยาเสพติด, เจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์, สมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ร่วมแสดงความอาลัย

พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจปราบปราม ยาเสพติด, เจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์, สมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ร่วมแสดงความอาลัยโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท
ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน), พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติ

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน), พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติพลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคม
อัสสัมชัญ, กิตติพงษ์-ยุวดี-ชยัมพร เตรัตนชัย,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคม อัสสัมชัญ, กิตติพงษ์-ยุวดี-ชยัมพร เตรัตนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,
กิตติพงษ์ เตรัตนชัย, วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด และ เนติ ตันติมนตรีประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., กิตติพงษ์ เตรัตนชัย, วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด และ เนติ ตันติมนตรีาตุรนต์ ฉายแสง, พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา,
พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง, พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์
อินทร์แก้ว, พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต, กิตติพงษ์-ยุวดี
เตรัตนชัย, โสภา-ชัยสิทธิ์-ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

าตุรนต์ ฉายแสง, พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา, พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง, พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว, พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต, กิตติพงษ์-ยุวดี เตรัตนชัย, โสภา-ชัยสิทธิ์-ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติดร.ศุภชัย-ศสัย-ปริญญ์ พานิชภักดิ์,
กรพจน์ อัศวินวิจิตร, กิตติพงษ์-ยุวดี-ชเนตตี-
ชนินทร์ เตรัตนชัย, ชัยสิทธิ์ โรจน์สุรกิตติ,
ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ดร.ศุภชัย-ศสัย-ปริญญ์ พานิชภักดิ์, กรพจน์ อัศวินวิจิตร, กิตติพงษ์-ยุวดี-ชเนตตี- ชนินทร์ เตรัตนชัย, ชัยสิทธิ์ โรจน์สุรกิตติ, ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติพล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร, พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย, พล.ต.ต.เสนิต สําราญสำรวจกิจ, พ.ต.อ.สรเสริญ
ใช้สถิตย์, พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง, ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทยจีน, จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
นายกสมาคมค้าทองคำ, ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย, ดร.กิตติ อิทธิภากร
ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย, ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ปธ.กก.บมจ.ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร, พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย, พล.ต.ต.เสนิต สําราญสำรวจกิจ, พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์, พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง, ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทยจีน, จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ, ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย, ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย, ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ปธ.กก.บมจ.ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์,
เจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์,
ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่ง
ประเทศไทย, วิบูลย์-มาลี ทวีรุจจนะ ร่วมในพิธีกงเต๊กองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, เจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์, ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่ง ประเทศไทย, วิบูลย์-มาลี ทวีรุจจนะ ร่วมในพิธีกงเต๊กญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศล คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง อาทิ พล.ต.อ.ดํารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ยงค์ สุขสุดประเสริฐ, เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส,
สุชาติ เศรษฐีวรรณ, บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, สงวน ชื่นพาณิชยกุล, สินชัย งามวงศ์มาศ, สมเกียรติ เหล่าทวีสุข, สว่าง-นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง, อมร อภิธนาคุณ, วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, กมล โชคไพบูลย์กิจ, ชิม ชินวิริยกุล, ไชยไว พูนลาภมงคล, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, วิชิต ชินวงศ์วรกุล และ จำลอง เวชากรญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศล คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง อาทิ พล.ต.อ.ดํารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ยงค์ สุขสุดประเสริฐ, เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส, สุชาติ เศรษฐีวรรณ, บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, สงวน ชื่นพาณิชยกุล, สินชัย งามวงศ์มาศ, สมเกียรติ เหล่าทวีสุข, สว่าง-นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง, อมร อภิธนาคุณ, วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, กมล โชคไพบูลย์กิจ, ชิม ชินวิริยกุล, ไชยไว พูนลาภมงคล, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, วิชิต ชินวงศ์วรกุล และ จำลอง เวชากรญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศล คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง อาทิ พล.ต.อ.ดํารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ยงค์ สุขสุดประเสริฐ, เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส,
สุชาติ เศรษฐีวรรณ, บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, สงวน ชื่นพาณิชยกุล, สินชัย งามวงศ์มาศ, สมเกียรติ เหล่าทวีสุข, สว่าง-นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง, อมร อภิธนาคุณ, วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, กมล โชคไพบูลย์กิจ, ชิม ชินวิริยกุล, ไชยไว พูนลาภมงคล, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, วิชิต ชินวงศ์วรกุล และ จำลอง เวชากรญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศล คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง อาทิ พล.ต.อ.ดํารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ยงค์ สุขสุดประเสริฐ, เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส, สุชาติ เศรษฐีวรรณ, บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, สงวน ชื่นพาณิชยกุล, สินชัย งามวงศ์มาศ, สมเกียรติ เหล่าทวีสุข, สว่าง-นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง, อมร อภิธนาคุณ, วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, กมล โชคไพบูลย์กิจ, ชิม ชินวิริยกุล, ไชยไว พูนลาภมงคล, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, วิชิต ชินวงศ์วรกุล และ จำลอง เวชากรญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศล คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง อาทิ พล.ต.อ.ดํารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ยงค์ สุขสุดประเสริฐ, เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส,
สุชาติ เศรษฐีวรรณ, บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, สงวน ชื่นพาณิชยกุล, สินชัย งามวงศ์มาศ, สมเกียรติ เหล่าทวีสุข, สว่าง-นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง, อมร อภิธนาคุณ, วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, กมล โชคไพบูลย์กิจ, ชิม ชินวิริยกุล, ไชยไว พูนลาภมงคล, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, วิชิต ชินวงศ์วรกุล และ จำลอง เวชากรญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศล คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง อาทิ พล.ต.อ.ดํารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ยงค์ สุขสุดประเสริฐ, เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส, สุชาติ เศรษฐีวรรณ, บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, สงวน ชื่นพาณิชยกุล, สินชัย งามวงศ์มาศ, สมเกียรติ เหล่าทวีสุข, สว่าง-นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง, อมร อภิธนาคุณ, วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, กมล โชคไพบูลย์กิจ, ชิม ชินวิริยกุล, ไชยไว พูนลาภมงคล, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, วิชิต ชินวงศ์วรกุล และ จำลอง เวชากรญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศล คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง อาทิ พล.ต.อ.ดํารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ยงค์ สุขสุดประเสริฐ, เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส,
สุชาติ เศรษฐีวรรณ, บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, สงวน ชื่นพาณิชยกุล, สินชัย งามวงศ์มาศ, สมเกียรติ เหล่าทวีสุข, สว่าง-นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง, อมร อภิธนาคุณ, วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, กมล โชคไพบูลย์กิจ, ชิม ชินวิริยกุล, ไชยไว พูนลาภมงคล, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, วิชิต ชินวงศ์วรกุล และ จำลอง เวชากรญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศล คุณแม่เค้งเซียง แซ่เฮ้ง อาทิ พล.ต.อ.ดํารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก, พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์, ยงค์ สุขสุดประเสริฐ, เกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส, สุชาติ เศรษฐีวรรณ, บุญยงค์ ยงเจริญรัฐ, สงวน ชื่นพาณิชยกุล, สินชัย งามวงศ์มาศ, สมเกียรติ เหล่าทวีสุข, สว่าง-นิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง, อมร อภิธนาคุณ, วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, กมล โชคไพบูลย์กิจ, ชิม ชินวิริยกุล, ไชยไว พูนลาภมงคล, ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, วิชิต ชินวงศ์วรกุล และ จำลอง เวชากร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s