เปิดตัวคลินิก ‘จีเนีย’ ชูเทคโนโลยีที่ทันสมัย เติมเต็มความสุขของการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/579069

เปิดตัวคลินิก‘จีเนีย’ชูเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เติมเต็มความสุขของการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

เปิดตัวคลินิก‘จีเนีย’ชูเทคโนโลยีที่ทันสมัย เติมเต็มความสุขของการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

จีเนียหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการการรักษาสำหรับผู้มีบุตรยาก-การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF(IN-VITRO FERTILIZATION) และการรักษาเพื่อการตั้งครรภ์อื่นๆ จากประเทศออสเตรเลีย เปิดตัวคลินิกใหม่ล่าสุดและครั้งแรกในประเทศไทย ที่ชั้น 10อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ เซ็นทรัล เวิลด์เพื่อเพิ่มโอกาสและตอบโจทย์ความต้องการของคู่สามีภรรยาชาวไทยและชาวเอเชีย โดยเทคโนโลยีระบบตู้เลี้ยงตัวอ่อน Geri® ซึ่งเป็นนวัตกรรมชิ้นโดดเด่นที่สุดของ Genea และพ่อแม่สามารถเฝ้าสังเกตความเจริญเติบโตของตัวอ่อนของพวกเขาจากห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดผ่าน “Grow by Genea™”แอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดจากจีเนีย

ดร.ศศวิมล ปรีชาพรกุล ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประจำจีเนีย ประเทศไทย กล่าวว่า “จีเนียเป็นผู้ให้บริการที่มีความชำนาญการด้านการรักษาผู้มีบุตรยากมาเป็นเวลากว่า 33 ปี จากประเทศออสเตรเลีย ที่มุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และพัฒนาเครื่องมือจนประสบความสำเร็จมากมายรวมถึงเทคนิคการตัดตรวจเซลล์ระยะตัวอ่อน พร้อมการทดสอบต่างๆ ที่ได้ส่งมอบความสุขให้กับคู่สามีภรรยานับหลายพันคู่ทั่วโลก และถือว่าเป็นเจ้าแรกๆ ที่ทำการศึกษาวิจัยและให้การรักษาเพื่อสานฝันผู้ที่มีภาวะของการบุตรยาก ตั้งแต่ในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 และยังคงเดินหน้าพัฒนาผลลัพธ์มาตราบจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจสอบความผิดปกติของดีเอ็นเอในพันธุกรรม

ดร.ศศวิมล ปรีชาพรกุล 

ทั้งนี้ จีเนียได้สังเกตเห็นว่าอัตราการตั้งครรภ์ของคนไทยในปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันกลับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์และเวียดนามมีการเติบโตของปริมาณประชากรโดยเฉลี่ยทั่วโลกที่อย่างน้อยร้อยละ 1.1 แต่ประเทศไทยกลับยังคงเผชิญกับปัญหาการลดลงของประชากร ด้วยอัตราการเติบโต
ที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 0.3 เท่านั้น

จีเนีย จึงได้ทำขยายการบริการของจีเนียมายังประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้แก่คู่สามีภรรยาชาวไทยและชาวเอเชีย ด้วยเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วและเทคนิคคัดกรองพันธุกรรมของจีเนีย ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด คือเทคโนโลยีระบบตู้เลี้ยงตัวอ่อน Geri® ซึ่งเป็นนวัตกรรมชิ้นโดดเด่นที่สุดของ Genea และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้อัตราการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ตู้เลี้ยงตัวอ่อนและระบบใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบเดิมที่ทางคลินิกอื่นๆ ในเอเชียเลือกใช้

ทั้งนี้เทคโนโลยีระบบตู้เลี้ยงตัวอ่อน Geri® ระบบการเพาะเลี้ยงที่มีความต่อเนื่องทำให้ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์มากในแต่ละรอบ โดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้ารับบริการจะได้รับตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นซึ่งจะสามารถทำการถ่ายฝากหรือแช่แข็งไว้เพื่อใช้ต่อไปในอนาคตได้**นั่นหมายความว่า ยิ่งมีจำนวนตัวอ่อนที่อยู่รอดมากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเติมเต็มความต้องการของครอบครัวผ่านรอบการจัดเก็บไข่ที่ได้รับการกระตุ้นเพียงรอบเดียวมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะช่วยทำให้พวกเขาสามารถทำการรักษาผ่านการถ่ายฝากตัวอ่อนแช่แข็งได้อย่างไม่ยุ่งยาก

พร้อมกันนี้ จีเนียยังมอบแอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด ที่ชื่อว่า “Grow by Genea™” ให้พ่อแม่หรือผู้รับการรักษาสามารถเฝ้าสังเกตตัวอ่อนความเจริญเติบโตของตัวอ่อนของพวกเขาจากห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดโดยสามารถเข้าดูรูปภาพและวีดีโอที่ค่อยๆ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในขณะที่ตัวอ่อนของพวกเขาเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับพ่อแม่หรือผู้รับการรักษารู้สึกมีความใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)เป็นอย่างมาก”

ดร.ศศวิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า“ตนเองและเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน พยาบาล และแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ผู้เข้ารับการรักษาทุกท่านอย่างตรงไปตรงมา พร้อมแนะนำวิธีการรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดแก่ผู้เข้ารับการรักษาแต่ละรายเพื่อให้การตัดสินใจของผู้เข้ารับการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยจีเนีย ประเทศไทยให้บริการประกอบด้วยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (ฮอร์โมนในเลือด ซึ่งรวมถึงฮอร์โมนแอนติมูลเลอเรียน หรือ AMH), การทำอัลตราซาวนด์ (การตรวจภายในการตรวจวัดขนาดของรังไข่ และการตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์), การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ, การแช่แข็งอสุจิ, การแช่แข็งไข่, การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)/ การทำอิ๊กซี่ (ICSI),การเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกาย, การคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนฝังตัว, การแช่แข็งตัวอ่อน,การละลายไข่/ตัวอ่อนแช่แข็ง, การคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดของมารดา

ซึ่งการบริการของจีเนียไม่ได้เป็นเพียงผลดีแค่สำหรับคู่รักที่ต้องการจะเป็นพ่อแม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการเติมเต็มความสุขของการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับทุกครอบครัวสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-0261720-9 Facebook: Genea Thailand Line:@genea”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s