โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นำร่องออกประกาศ งดเก็บค่าเทอม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/579181

โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นำร่องออกประกาศ งดเก็บค่าเทอม

โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นำร่องออกประกาศ งดเก็บค่าเทอม

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 08.26 น.

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีแนวทางดังนี้

งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,700 บาท

งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ของนักเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น จำนวน 1,500 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s