กทม.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/579359

กทม.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กทม.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s