เช็กที่นี่..สิทธิรับ “เงินเยียวยา” ล็อกดาวน์ ม.33 ม.39 ม.40 และ ‘อาชีพอิสระ’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/474241

เช็กที่นี่..สิทธิรับ”เงินเยียวยา”ล็อกดาวน์ ม.33 ม.39 ม.40 และ’อาชีพอิสระ’

14 กรกฎาคม 2564 – 04:00 น.

“ครม.”ล่าสุดมีมติจ่าย”เงินเยียวยา”ผู้ได้รับผลกระทบจากการ”ล็อกดาวน์”อันเนื่องจากการระบาดเชื้อ”โควิด-19” ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องมี”คุณสมบัติ”อย่างไรบ้าง  เช็กที่นี่… 

ผู้ที่จะได้รับเงิน”เยียวยาล็อกดาวน์“ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่อยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่


1.1 กรุงเทพมหานคร 

1.2 นครปฐม 

1.3 นนทบุรี 

1.4 ปทุมธานี

1.5 สมุทรปราการ 

1.6 สมุทรสาคร 

1.7 นราธิวาส 

1.8  ปัตตานี 

1.9 ยะลา

1.10 สงขลา

2. ประกอบอาชีพที่อยู่ในเงื่อนไข 9 อาชีพ ดังนี้

2.1 อาชีพสถานบริการ

2.2 อาชีพก่อสร้าง

2.3 ร้านอาหาร

2.4 อาชีพกลุ่มศิลปะ บันเทิง และสันทนาการ

2.5 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

2.6 สาขาการขายส่งและการขายปลีก

2.7 สาขาการซ่อมยานยนต์

2.8 สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

2.9 สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

3.เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33(กลุ่มผู้ประกันตนที่มีนายจ้าง) มาตรา 39 ( กลุ่มผู้ประกันตนเอง)และมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์  ค้าขาย )

 อัตราเงินเยียวยาที่ผู้ประกันตนมาตราต่างๆ จะได้รับ 

– กลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคนและลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง(ไม่เกิน 7,500 บาท) รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการจะได้รับรายละ 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัดไม่เกิน 200 คน

– กลุ่มประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 

– สำหรับผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

– กลุ่มอาชีพอิสระ

นอกจากนี้สำหรับกลุ่ม”อาชีพอิสระ”ที่ไม่ได้อยู่ใน “ประกันสังคม”มาตราใดเลยก็ยังมีสิทธิได้รับการเยียวยาโดยจะต้องเตรียมการหลักฐานยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือภายในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 


ที่มา: มติ ครม. 13 ก.ค. 64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s