มรภ.บ้านสมเด็จฯ ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ‘ลด-คืนค่าเทอม’ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/587951

มรภ.บ้านสมเด็จฯ ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ‘ลด-คืนค่าเทอม’ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 18.19 น.

15 กรกฎาคม 2564  ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ว่า  ทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีเพิ่มเติม  โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท เพื่อลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา  (จากค่าบำรุงมหาวิทยาลัย บำรุงคณะ สาขา และอื่นๆ) เกือบร้อยละ 30 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ประมาณคนละ 2,500 – 5,000 บาท

สำหรับการลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีขั้นตอนและวิธีการ  ดังนี้  1. รหัสนักศึกษาตั้งแต่ 63 ลงไป การลงทะเบียนเรียนจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และเปิดให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ผ่านธนาคารและตัวแทนรับชำระ) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564 ซึ่งจะเป็นยอดที่มีส่วนลดแล้ว

2. นักศึกษาใหม่รหัส 64  เนื่องจากนักศึกษาได้ชำระเงินค่ารายงานตัวในภาคเรียนที่ 1/2564 ก่อนประกาศส่วนลดนั้น ขอให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดคืนได้ที่เว็บไซต์ : http://refund.bsru.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564  โดยใช้เลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง

***หมายเหตุ : หากมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะประกาศลดเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s