กทม.เดินหน้าเปิด ‘ศูนย์พักคอย วัดอินทรวิหาร’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/586624

กทม.เดินหน้าเปิด ‘ศูนย์พักคอย วัดอินทรวิหาร’

วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

“วัดเป็นของทุกคนทั้งในยามสุข และในยามทุกข์ลำบาก ขอให้ทุกคนช่วยกัน ทำความเข้าใจ และทำเพื่อส่วนรวม ร่วมมือร่วมใจกันจะได้ผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน”

โอวาทของ พระโสภณ ธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร

พระอารามหลวง เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะไปตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ คอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น
(Community Isolation) ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณ ธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ให้ใช้อาคารปฏิบัติธรรมวัดอินทรวิหาร (พื้นที่คนละส่วนกับวัดมีรั้วรอบขอบชิด และเจ้าหน้าที่ดูแลเคร่งครัด) ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ รอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 250 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยหญิงใช้พื้นที่ชั้น 2จำนวน 84 เตียง และชั้น 3 จำนวน 72 เตียง รวม 156 เตียง และผู้ป่วยชายจะใช้พื้นที่ชั้น 5ของอาคาร จำนวน 94 เตียง และสามารถเปิดพื้นที่ชั้น 4 หากมีผู้ป่วยเพิ่ม

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพระนคร ได้เข้ามาทำการล้างทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ โดยจะติดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย ติดตั้งเตียงกระดาษจำนวน 250 เตียงที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท SCG รวมทั้งชุดเครื่องนอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทLotus ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ติดตั้งระบบเสียงตามสาย กล้อง CCTV ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอินเตอร์เนต ติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s