กรมการศาสนา-ยุวพุทธิกสมาคมฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 คลองเตย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/587122

กรมการศาสนา-ยุวพุทธิกสมาคมฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 คลองเตย

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.46 น.

กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  กิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้ศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วัดสะพานเขตคลองเตย

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวรในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น กรมการศาสนาจึงได้ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ วัดสะพานได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาแยกตามลักษณะอาการของผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว สีเหลือง สีแดง อาจจะนอนพักค้าง 1-2 วัน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitelเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s