“กรมหม่อนไหม” แจงข่าวหัวหน้าส่วนราชการระดับ “อธิบดีฯ” ไม่เข้าร่วมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา “ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/474655

“กรมหม่อนไหม”แจงข่าวหัวหน้าส่วนราชการระดับ”อธิบดีฯ”ไม่เข้าร่วมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา”ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65”

16 กรกฎาคม 2564 – 15:56 น.

“กรมหม่อนไหม”ชี้แจงข่าวหัวหน้าส่วนราชการระดับ”อธิบดีฯ”ไม่เข้าร่วมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา”ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565″ยัน”อธิบดีกรมหม่อนไหม”ได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการทุกคณะด้วยตนเอง  

นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ในฐานะโฆษกกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีสื่อออนไลน์สำนักหนึ่งประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีเนื้อหากล่าวพาดพิงถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีของกรมหม่อนไหม ไม่เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และ ICT ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

“กรมหม่อนไหม”ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่าในการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารวมถึงคณะอนุกรรมาธิการทุกคณะ อธิบดีกรมหม่อนไหมได้ให้ความสำคัญและให้เกียรติคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการทุกคณะ โดยเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการในทุก ๆ คณะ ด้วยตนเองทั้งในภาพรวมของกระทรวงและรายหน่วยงาน 

สำหรับข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และ ICT เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นั้นเนื่องจากในวันดังกล่าว กรมหม่อนไหมมีกำหนดการเข้าร่วมชี้แจงทั้งหมด 3 คณะ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

1) คณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2) คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และ ICT

3) คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ

ซึ่งกรมหม่อนไหมมีข้อกังวลว่าการชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการในแต่ละคณะอาจมีช่วงเวลาที่ตรงกัน

ในเบื้องต้นจึงได้แจ้งรายชื่อรองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นผู้ชี้แจงไปยังคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และ ICT สำหรับคณะอนุกรรมาธิการอีก 2 คณะได้แจ้งรายชื่ออธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นผู้ชี้แจง ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  

อย่างไรก็ตามในการชี้แจงทั้ง 3 คณะในวันดังกล่าวมีเวลาที่ไม่ตรงกัน ดังนั้นอธิบดีกรมหม่อนไหม จึงได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการทุกคณะด้วยตนเอง  

สำหรับงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ในส่วนของกรมหม่อนไหมยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ

อย่างไรก็ตามกรมหม่อนไหมขอขอบคุณในข้อห่วงใยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลภารกิจด้านหม่อนไหมของประเทศ โดยจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความยั่งยืนในอาชีพ และสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s