จับตา “นายกรัฐมนตรี” เข้า “ทำเนียบ” หลังกักตัว ถก “ศบค.” พรุ่งนี้ 16 ก.ค. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/474549

 จับตา “นายกรัฐมนตรี” เข้า”ทำเนียบ”หลังกักตัว ถก “ศบค.” พรุ่งนี้ 16 ก.ค.

15 กรกฎาคม 2564 – 21:19 น.

 จับตา”นายกรัฐมนตรี” เข้าทำเนียบหลังกักตัวถก “ศบค.” พรุ่งนี้ 16 ก.ค. ประเมินสถาการณ์การแพร่ระบาด- ชุดตรวจเร็ว Antigen Rapid Test kit พร้อมประเมินสลับสูตรวัคซีนบูธเตอร์

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )หรือศบค.ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 10/2564 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ประกอบด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าฯกทม.ปลัดกทม. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขาธิการองค์การอาหารและยา (อย.) เลขาธิการองค์การเภสัชกรรม ( อภ.)

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม( สศช.) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข หัวหน้าทีมจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เอกชน นพ.อุดม คชินทร นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา จาก รพ.ศิริราช นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ จากรพ.จุฬาฯ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา รพ.รามาฯ นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวาระประชุมมีเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบวาระพิจารณาใน 4 เรื่อง ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 กระทรวงสาธารณสุข รายงานการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดฯในห้วงปัจจุบันและวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต

พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการรองรับ/การประเมินหลังการคลายล็อกการตรวจหาเชื้อโควิด- 19แบบ Antigen Test Kit รวมไปถึงมาตรการ บับเบิ้ล แอนด์ ซีล( Bubble and Seal )มาตรการรักษาตัวที่บ้าน(Home Isolation )และศูนย์พักคอยในชุมชน( Community Isolation)และประเด็นเกี่ยวกับวัคซีน ทั้งแนวทางการฉีดวัคซีนแบบผสมสูตร แนวทางการฉีดวัคชีนเข็มกระตุ้น(Booster Dose) แนวทางการจัดหาวัคซีนทั้งวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก รวมถึงแนวทางการแจกจ่ายวัคซีนและวาระอื่นๆ เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s