“ธรรมนัส” จับมือ “อัครา” ปาคนพะเยา “ปิ๊กบ้าน” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/474648

“ธรรมนัส”จับมือ”อัครา” ปาคนพะเยา “ปิ๊กบ้าน”

16 กรกฎาคม 2564 – 15:20 น.

“ธรรมนัส”จับมือ”อัครา”ปาคนพะเยา “ปิ๊กบ้าน”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาล

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะ ส.ส.พะเยาและ รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่งหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดพะเยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่อื่น ๆ ที่ตรวจพบเชื้อ โควิด-19 แล้วยังไม่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาล

และมีความประสงค์จะกลับไปรักษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามแนวทางที่คณะทำงาน ได้ร่วมหารือและเตรียมการไว้สำหรับรองรับและให้การดูแลพี่น้องประชาชนชาวพะเยาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว 

"ธรรมนัส"จับมือ"อัครา" ปาคนพะเยา "ปิ๊กบ้าน"

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ไม่เพียงพอในการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาส่งผลให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเข้ารักษาในสถานพยาบาล ตกค้างอยู่ในที่พักอาศัยเดิมร่วมกับสมาขิกในครอบครัวซึ่งก็สุ่มเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิดได้จึงต้องดำเนินการในส่วนนี้อย่างเร่งด่วน

ด้านนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ” สำหรับประชาชนชาวจังหวัดพะเยาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดติดเชื้อโควิด19 สามารถ ติดต่อ ขอรับการช่วยเหลือได้

โดยเบื้องต้นให้ติดต่อไปยังหมายเลข 054-409-123 เพื่อประเมินสภาพร่างกายว่ามีความพร้อมที่จะเดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดพะเยาหรือไม่

โดยเบื้องต้นให้เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารส่วนตัว อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ผลตรวจหาเชื้อโควิด19 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ยารักษาโรคประจำตัว หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัว อาหารน้ำดื่ม พร้อมแจ้งความประสงค์ในการเดินทางว่าต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือประสงค์ให้ทาง อบจ.พะเยา จัดรถไปรับ ณ สถานพักอาศัย แล้วนำไปรักษาต่อที่จังหวัดพะเยาต่อไป “นายอัครา กล่าว 

"ธรรมนัส"จับมือ"อัครา" ปาคนพะเยา "ปิ๊กบ้าน"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s