น้ำใจคนไทยถึงคนไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผ่านโครงการ ‘คนไทยไม่ทิ้งกัน’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/587043

น้ำใจคนไทยถึงคนไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผ่านโครงการ ‘คนไทยไม่ทิ้งกัน’

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

น้อมถวายสิ่งของจำเป็นให้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

กว่าหนึ่งปีแล้วที่โลกของเราได้รู้จักกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อโควิด-19 ความร้ายกาจของมันคือการเล่นงาน ทุกภาคส่วนให้ค่อยๆ ล้มลงคล้ายโดมิโน่ และยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ว่าจะกับองค์กรใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ สิ่งดีๆ ที่เรายังคงได้เห็นอยู่ทุกวันคือการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทย ช่วยกันประคับประคองในส่วนที่ตนทำได้โดยมุ่งหวังจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกันทั้งหมด  เช่นเดียวกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ที่ได้เล็งเห็น ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามเจตนารมณ์ของ ธนินท์เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อประคับประคองฝ่าวิกฤติไปพร้อมกับการเคียงข้างพี่น้องคนไทยผ่าน 4 โครงการหลัก ภายใต้งบประมาณมากถึง 88 ล้านบาท ดังนี้ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค หนุน รพ.สนาม 50 แห่ง ตามโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการรับมือผู้ป่วยที่เข้ามาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ช่วยให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเคียงข้างศูนย์รวมจิตใจ น้อมถวายสิ่งของจำเป็นให้กับวัดผ่านมหาเถรสมาคม โดยที่ผ่านมาได้ทำการ ถวายไปแล้วรวม 5 วัด โดยมีพระเถรานุเถระเป็นผู้รับถวายจากคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา, พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร,พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เร่งเยียวยากลุ่มเปราะบาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ ทั้งที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิและชุมชน จึงได้เดินหน้ามอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค แอลกอฮอล์ น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งมอบไปแล้วผ่านภาคประชาสังคมกว่า 16 แห่งอาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา-บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน, ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45,มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ, มูลนิธิดวงประทีป, มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, กองทุนสวัสดิการชุมชน และ สภาองค์กรชุมชน เขตยานนาวา เป็นต้น ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ ลดราคาสินค้าช่วยสังคมไทยฝ่าวิกฤติ โดยออกแคมเปญใหญ่ “เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ” ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จับมือคู่ค้าลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ลดสูงสุดถึง 73% ด้าน AllOnline ยกขบวนสินค้าทั้งของกินของใช้ ลดราคาพิเศษ ตอบรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติ หวังแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับลูกค้าคนสำคัญ

ด้าน ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนในทุกพื้นที่มีความเสี่ยง ซีพี ออลล์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงน้ำดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ฯลฯ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เปรียบเสมือนนักรบด่านหน้าที่ต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงพระสงฆ์และกลุ่มเปราะบาง ขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” น้อมถวายสิ่งของจำเป็นให้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารน้อมถวายสิ่งของจำเป็นให้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ รพ.ภูมิพลฯ

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ รพ.ภูมิพลฯมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับมูลนิธิเด็กมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับมูลนิธิเด็ก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s