‘มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ’ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/586810

‘มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ’จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย” ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร

ทั้งนี้ โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยได้ร่วมกับ ศอ.บต. องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจนเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเบตงมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3,270 ราย อำเภอบันนังสตามีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3,000 ราย อำเภอกาบัง มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 760 ราย และอำเภอยะหา มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 110 ราย รวมผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 7,140 ราย โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานส่งมอบอาหารกล่องที่จัดทำจากโรงครัวพระราชทาน ศอ.บต. ซึ่ง ศอ.บต.ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 โดยจัดทำวันละ 14,300 กล่อง จัดส่งในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเบตง 6,540 กล่อง, อำเภอบันนังสตา 6,000 กล่อง, อำเภอยะหา 220 กล่อง และอำเภอกาบัง 1,520 กล่อง รวมตลอด 7 วัน จำนวน 100,380 กล่อง พร้อมกันนี้ ศอ.บต. ยังได้ดำเนินการรับซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อนำมาประกอบอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย ผักสด และเนื้อไก่ รวม 50,930 กิโลกรัม และไข่ไก่ 66,800 ฟอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ที่ไม่สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายนอกพื้นที่อีกด้วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 พระราชทาน
พระราชานุญาตให้ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 พระราชทาน พระราชานุญาตให้ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานส่งมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนแต่ละอำเภอเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานส่งมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนแต่ละอำเภอเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิด “โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทาน มี พาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.ยะลา, เอก ยังอภัย ณ สงขลา, มุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาด อ.เบตง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ต้อนรับพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิด “โรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทาน มี พาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.ยะลา, เอก ยังอภัย ณ สงขลา, มุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาด อ.เบตง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ต้อนรับโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เครือข่ายประชาชน ตลอดจน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหาพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปมอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง, อ.บันนังสตา, อ.กาบัง และ อ.ยะหา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s