เชิญชวนลงนามถวายพระพร ‘ในหลวง’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/588813

เชิญชวนลงนามถวายพระพร'ในหลวง' เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เชิญชวนลงนามถวายพระพร’ในหลวง’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 16.36 น.

เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร”ในหลวง” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ http://www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s