กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องวัดอุณหภูมิ แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/587567

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเครื่องวัดอุณหภูมิ แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องวัดอุณหภูมิ แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ พระราชทานแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ” จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ พระราชทานแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 40 เครื่องประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรดแบบจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้ง จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยระบบอินฟราเรดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง จำนวน 20 เครื่อง

ตามที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งการระบาดในครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้ประสานมายังมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อให้เพียงพอต่อการคัดกรองและดูแลรักษาคนไข้ โดย เตชพลฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ พระราชทานแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ณ ห้อง 301 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมีนายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

เตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ พระราชทานแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มี นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผอ.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ พระราชทานแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มี นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผอ.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s