ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากร เริ่มลอตแรก 950 โดส บริการทั้ง นศ.และประชาชนทั่วไป #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/588749

ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากร  เริ่มลอตแรก 950 โดส บริการทั้ง นศ.และประชาชนทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากร เริ่มลอตแรก 950 โดส บริการทั้ง นศ.และประชาชนทั่วไป

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ อว.มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งม.วลัยลักษณ์ได้ขานรับนโยบาย

ดังกล่าวและได้มีการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขึ้น ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป และช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า การฉีดวัคซีนในลอตแรกนี้ทางกระทรวงอว.ได้จัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรของมวล. 950 คน จำนวน 950 โดส โดยฉีดระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาและในสัปดาห์ต่อไปจะมีวัคซีนเพิ่มเข้ามาอีกลอตหนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้แจ้งความจำนงในส่วนของนักศึกษาไปแล้วอีกประมาณ 9,000 คน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนและฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป

“นอกจากได้รับการจัดสรรโควตาจากกระทรวง อว.แล้ว เราก็พยายามที่จะแสวงหาจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย และมีบุคลากรเราหลายคนได้รับโควตามาจากหน่วยงานอื่นไปแล้วบ้างบางส่วน และหลังจากนี้เราจะฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้ครบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถที่จะจัดการเรียนการสอน on siteได้อย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ขอให้มั่นใจการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคหากมีการติดเชื้อขึ้น มาร่วมฉีดวัคซีนกันเถอะครับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พวกเราและก็สังคมไทยของเรา” รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s