ศิริราชพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็ว หนึ่งเดียวที่ผลิตในไทยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับอย. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/588773

ศิริราชพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็ว หนึ่งเดียวที่ผลิตในไทยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับอย.

ศิริราชพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็ว หนึ่งเดียวที่ผลิตในไทยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับอย.

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

คณะทำงานคิดค้น นวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ศิริราชพัฒนาชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แบบรวดเร็วด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ ไม่ต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาทดสอบเพียง 15 นาที สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกของการติดเชื้อ หนึ่งเดียวที่ผลิตในประเทศไทยที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ และอนุญาตให้ผลิตและจัดจำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

รศ.ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ประเทศไทยเริ่มมีภาวะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้างตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้การตรวจวินิจฉัยแบบเดิมที่ใช้วิธี RT-PCR เป็นคอขวด แม้เราจะมีห้องปฏิบัติการมาก แต่ก็ต้องใช้เวลาในการทำ เพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่รอผลตรวจค่อนข้างนาน และมีคนที่ไม่ได้ตรวจค่อนข้างเยอะ

จากปัญหาดังกล่าวนำมาสู่การพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แบบรวดเร็ว ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกของการติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ที่สำคัญ ณ เวลานี้ จะใช้แยกผู้ป่วยออกจากครอบครัว หรือแยกออกจากชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ โดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องไปรอคิวตรวจ RT-PCR แล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่ทราบผลซึ่ง ณ เวลาช่วงนั้นอาจทำให้แพร่กระจายเชื้อไปยังคนอื่นๆ รอบตัวได้

รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “การพัฒนาชุดตรวจนี้ได้เริ่มดำเนินการออกแบบชุดตรวจ การวางแผน และการพัฒนาน้ำยาตรวจจับไวรัสตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว โดยทีมวิจัยจากศูนย์การออกแบบนวัตกรรมชีวการแพทย์ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล”

ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แบบรวดเร็วของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นชุดตรวจแบบง่าย และรวดเร็ว โดยการตรวจหาโปรตีนจำเพาะต่อเชื้อไวรัส ในตัวอย่างหลังโพรงจมูกของผู้ป่วยทั้งนี้ในการพัฒนาชุดตรวจ คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรตีนที่ไม่ผันแปรไปตามสายพันธุ์ซึ่งอยู่ที่ผิวของไวรัส นั่นคือเลือกใช้โปรตีนที่อยู่ภายในไวรัส โอกาสที่จะผันแปรจึงมีน้อย

ชุดตรวจนี้เป็นแบบบุคลากรทางการแพทย์ใช้ (ProfessionalUse) โดยชุดตรวจนี้มีความไวเชิงวินิจฉัย 96% และความจำเพาะเชิงวินิจฉัย 100% โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาทดสอบเพียง 15 นาที ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ และอนุญาตให้ผลิตและจัดจำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว โดยโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ บริษัท แอฟพิโนม จำกัด เป็นบริษัทผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตและจำหน่าย

ศักยภาพในการผลิตชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แบบรวดเร็วของทางโรงงานผลิต แบบบุคลากรทางการแพทย์ใช้ขณะนี้ 1 แสนชุดต่อเดือน แต่เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็วเพิ่มสูงขึ้นในเดือนสิงหาคมโรงงานจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 แสนชุดต่อเดือน

สำหรับชุดตรวจแบบโฮมยูส (Home Use) อยู่ในขั้นตอนของการยื่นเอกสารและปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน อย. เมื่อผ่านการอนุมัติ คาดว่าจะสามารถผลิตได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ ลักษณะและรูปแบบการใช้จะคล้ายกับชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ ราคาขายคาดว่าจะอยู่ที่ 250-300 บาท ในกล่องจะบอกวิธีใช้อย่างละเอียด พร้อมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสภายใน 1 นาที

ชุดตรวจทั้งแบบบุคลากรทางการแพทย์ใช้ กับแบบโฮมยูส เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกัน แต่โฮมยูสจะปรับวิธีการเก็บตัวอย่างให้ง่ายกับประชาชนมากขึ้น จากที่ใช้ไม้ swab แหย่โพรงจมูกเข้าไปลึกๆ ให้ถึงหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) ปรับเป็นการใช้ไม้ swab แหย่เข้าไปโพรงจมูกส่วนหน้า ลึกแค่ 2 เซนติเมตร ไม่ต้องลึกเข้าไปในผนังข้างใน โดยที่ความแม่นยำในการตรวจจะยังคงเหมือนกันกับชุดตรวจแบบบุคลากรทางการแพทย์ใช้

“วิธีการปกป้องตนเองเบื้องต้นจากเชื้อโควิดคือ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนรวมกลุ่มกันจำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา ปากและจมูก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและควรจะแยกสำรับ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ความร่วมมือร่วมใจจากเราทุกคนเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดรอบตัวเราได้” รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่งกล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s