สานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีนให้กับผู้พิการทางการได้ยิน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/588732

สานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีนให้กับผู้พิการทางการได้ยิน

สานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีนให้กับผู้พิการทางการได้ยิน

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 100 ราย ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอบคุณทุกองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มและแบ่งปันวัคซีนบริจาคเพื่อประชาชนกลุ่มเปราะบางและบุคลากรจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ที่สานหัวใจร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19ไปด้วยกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s