‘สำนักงานประกันสังคม’ จับมือ ‘Smart MedTech’ พัฒนาแอปพลิเคชั่น ‘KnowQ’ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/587580

‘สำนักงานประกันสังคม’ จับมือ ‘Smart MedTech’  พัฒนาแอปพลิเคชั่น ‘KnowQ’ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วย

‘สำนักงานประกันสังคม’ จับมือ ‘Smart MedTech’ พัฒนาแอปพลิเคชั่น ‘KnowQ’ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วย

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด  และสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม
ทำพิธีลงนามร่วมกันพัฒนาระบบสมาร์ทคิวอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชั่น  “KnowQ” แอปพลิเคชั่น ที่จะทำให้การเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของผู้ประกันตนมีอิสระทางเวลา หมดปัญหาการนั่งจองคิว โดยมี  นางสาวภคมนศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมเป็นประธาน ร่วมด้วย นายมนัส ทานะมัย ผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและ นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท, โรงพยาบาลวิภาราม และโรงพยาบาลบางพลีทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแอปพลิเคชั่นระบบส่งเสริมสุขภาพ “KnowQ” ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ 

นายมนัส ทานะมัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชั่น “KnowQ” ในครั้งนี้ว่า “การร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ บริษัท สมาร์ท เมดเทคจำกัด ในการพัฒนาโครงการแอปพลิเคชั่นระบบส่งเสริมสุขภาพ “KnowQ” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของสำนักงานประกันสังคมที่ยึดมั่นในการเฉลี่ยสุขให้กับผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ในด้านต่างๆ มากที่สุด โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์ จากที่ผ่านมาทางสำนักงานประกันสังคมได้รับคำร้องเรียนในเรื่องการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ในความล่าช้าในการให้บริการ  ซึ่งโดยปกติ การรักษาอาจไม่ได้ใช้เวลานาน แต่ด้วยเหตุของปัญหาคิวที่หนาแน่น จึงทำให้ต้องใช้เวลาไปกับการรอเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เชื่อว่าจะสามารถช่วยลดข้อร้องเรียนที่มีต่อสถานพยาบาลได้มากขึ้น  ที่สำคัญการใช้ระบบเช็คคิวผ่านแอปพลิเคชั่น“KnowQ” เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดได้ดีมาก เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมเราพร้อมพัฒนาและส่งเสริม ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังพัฒนาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง”

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ หนึ่งในสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม เผยว่า “ทุกวันนี้ผู้ป่วยที่มารับบริการในระบบประกันสังคมที่เราก็เยอะอยู่ และต้องมารอนาน ถ้ามีระบบคิวนี้ ซึ่งมีการนัดหมายที่มีความแม่นยำ ผู้ป่วยจะสามารถไปทำสิ่งอื่นระหว่างก่อนถึงคิวได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลคิดว่าดีมากที่มีแอปพลิเคชั่นนี้เข้ามาเป็นสื่อกลาง โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 นี้ ก็จะทำให้ลดการแออัด เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย จึงเชื่อมั่นว่าถ้าเราเข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยจะดีขึ้น มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับความพึงพอใจมากขึ้นแน่นอน”

นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด ในฐานะผู้ผลิตแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น “KnowQ” เผยถึงสมาร์ทคิวอัจฉริยะ ที่พร้อมเติมอิสระทางด้านเวลาให้กับผู้ประกันตนว่า“ซึ่งคุณสมบัติของแอปพลิเคชั่น “KnowQ”  จะช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้กับผู้ประกันตนได้ตรงจุดที่สุด โดยเฉพาะในขั้นตอนของการจองคิวต่างๆ อาทิ คิวนัดหมาย คิวตรวจคิวรับยา ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนถึงคิวล่วงหน้าระหว่างรอการแจ้งเตือน จะบริหารเวลาด้วยการไปไหนมาไหนก่อนก็ได้ โดยไม่ต้องใช้เวลาจดจ่อนั่งเฝ้ารอคิวที่หน้าห้องตรวจเหมือนแต่ก่อน  สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งโครงการนี้เราตั้งใจทำจิตอาสาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเรามุ่งหวังว่าการจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น “KnowQ” จะทำให้มีการเว้นระยะห่างในสถานพยาบาลมากขึ้น ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ดีอีกทางหนึ่ง นับเป็นแอปพลิเคชั่นส่งเสริมสุขภาพ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความพึงพอใจและความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตน ทั่วประเทศได้อย่างแน่นอน”        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเผยถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแอปพลิเคชั่นระบบส่งเสริมสุขภาพ “KnowQ” ว่า “ตอนนี้งานบริการ โดยเฉพาะงานบริการผู้ป่วยนอก มีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล แอปพลิเคชั่นของทางประกันสังคม จะทำให้เกิดกระบวนการออโต้รีจีสเตอร์ หรือการลงทะเบียนอัตโนมัติมีสมาร์ทคิว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่เสียเวลามานั่งรอที่โรงพยาบาลอันที่จริง ความทุกข์ส่วนหนึ่งของผู้มารับการรักษา คือการต้องใช้เวลาในโรงพยาบาลนานเกินไป เพราะฉะนั้นแอปพลิชั่นนี้จะเข้ามาตอบโจทย์ เชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ของประเทศไทย ซึ่งคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ใช้สิทธิ์ประกันตนอย่างมากจริงๆ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s